Register osvedčení 2005:
Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, časť 2, časť3, časť4, časť5, časť6, časť7 Dodatok (pdf)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)


Register osvedčení 2006:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež - Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Register osvedčení 2007:


Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Doplnený register osvedčení 2007 - 2015

Register osvedčení 2008:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
(pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2009:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení Dodatok (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
(pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2010:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení Dodatok (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2011
:


Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov Druhá časť Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2012:


Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
Dodatok (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
(pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)Register osvedčení 2013:


Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
(pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2014:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
(pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2015:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
(pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2016:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2017: xml

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
(pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie
(pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2018:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
(pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2019:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2020:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2021:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)


Register osvedčení 2022:

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
(pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach pre pre deti a mládež (pdf.)

Na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení (pdf.)

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (pdf.)

Na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (pdf.)

Na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov (pdf.)

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na prefesionálne použitie (pdf.)

Oprávnenie predávať huby (pdf.)