Výsledok vybavenia petícií:

SOHO Dunajská 20, Bratislava