Vírusové ochorenie Ebola

Stručná charakteristika  vírusu Ebola
Pôvodca ochorenia  - obalený RNA vírus z čeľade Filovirida
»
5 sérologicky odlišných druhov vírusu: Ebola Zaire, Ebola Sudan, Ebola Tai Forest, Ebola Reston, Ebola Bundibugyo
Prenos ochorenia:
» priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi, telesnými tekutinami infikovaných ľudí alebo zvierat
» nepriamo prostredníctvom povrchov a materiálov (posteľná bielizeň, oblečenie, ihly, striekačky, odev), ktoré sú kontaminované telesnými tekutinami (krv, zvratky, moč, stolica, spermie, sliny, materské mlieko)
» neexistuje žiadny dôkaz o vzdušnom prenose, ale preventívne opatrenia sú odôvodnené ak dochádza ku vzniku aerosólu vo vzťahu ku klinickým príznakom (ako vracanie, kašlanie) alebo postupom tvoriacim aerosól
» prenos možný aj sexuálnym stykom s vyliečenou osobou (až 3 mesiace po uzdravení)
» nákazlivé sú iba osoby s príznakmi
» inkubačný čas: 2 – 21 dní (priemer 8-10 dní)
» ide o zoonózu - zdroj nákazy (netopiere, opice, hlodavce, antilopy)

Stretnutie pracovníkov RÚVZ a praktický nácvik používania OOPP v súvislosti s možným zavlečením Eboly - tlačová správa
Usmernenie pre pracovníkov Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby pri transporte a starostlivosti pacientov s podozrením alebo potvrdeným ochorením na vysoko nebezpečné nákazy v Bratislavskom kraji
Manažment a koordinácia činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientovi podozrivému z vysoko nebezpečnej nákazy EBOLA v UNB
Zdravotnícke pracoviská v Bratislavskom kraji sa edukujú v problematike Eboly - tlačová správa
Edukačný materiál - Podozrivá osoba na vysoko nebezpečnú nákazu
Výskyt Eboly v krajinách západnej Afriky (mapa)
Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich
Hemoragická horúčka Ebola - leták

Kontaktná osoba RÚVZ Bratislava:
MUDr. Jarmila Pertinačová - tel. č.: 0917 426 075

Ďalšie kontaktné osoby:
MUDr. Stanislav Duba - tel. č.: 0971 426 220
MUDr. Peter Truska - tel. č.: 0917 235 458Klinika infektológie a geografickej medicíny
horúca linka tel. č.: 02/54792449

24–hodinová služba
tel. č.: 0917 913 959