AKTUALITY                   

Zmena úradných hodín:
podateľňa a pokladňa: 8:00 - 13:00 h.

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji
Výskyt COVID-19 v Bratislavskom kraji
»
Pozitívne testovaní na COVID-19 v Bratislavskom kraji
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
Najčastejšie otázky na našej infolinke "Korona"
»
Vyhlášky, opatrenia a usmernenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19
»
Zápisnice z epidemiologického vyšetrovania
»
Koronavírus 2019-nCov
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»

Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)