AKTUALITY                 

»
Pripravovaný nový portál úradov verejného zdravotníctva
Vyhlásenie k zriaďovaniu tzv. mobilných odberových miest v bytových a polyfunčkných domoch
Oznam - schvaľovanie prevádzok
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Vyhlášky, opatrenia a usmernenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19
COVID-19 - Platné opatrenia ÚVZ SR
»
Zápisnice z epidemiologického vyšetrovania
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»
Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)