AKTUALITY                 

ÚRADNÉ HODINY:
od 7:00 hod. do 12:00 hod.
a od 12:30 hod. do 13:30 hod.

Mimo úradných hodín môžete s nami komunikovať
e-mailom, telefonicky alebo cez ÚPVS. 
   
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja Monitorovanie gama žiarenia na území Bratislavského kraja zo dňa 24.06.2022
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Opičie kiahne
Schvaľovanie prevádzok
Oznam - schvaľovanie prevádzok
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»
Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave, zoznam pohľadávok a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)