AKTUALITY                   

a Výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji
a Očkovanie nebolí, ale ochráni
a Výskyt ARO, chrípky a chrípke podobných ochorení za príslušný kalendárny týždeň v našom kraji
a Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2017
a Mimoriadne kontroly v priestoroch určených na výúčbu telesnej výchovy na ZŠ, SŠ a špeciálnych školách v našom kraji
a Začala sa sezóna kliešťov, chráňte sa!
 »
Nebezpečné výrobky - RAPEX
 »

Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)