AKTUALITY                 

Preventívna jesenná deratizácia na území Bratislavského kraja - VÝZVA
Konanie hromadných podujatí vzdelávacieho a odborného charakteru
Opatrenie vydané RÚVZ Bratislava na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zo dňa 18.09.2020 účinné od 19.09.2020
Oznam - schvaľovanie prevádzok
»
Pozitívne testovaní na COVID-19 v Bratislavskom kraji
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Vyhlášky, opatrenia a usmernenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19
»
Zápisnice z epidemiologického vyšetrovania
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»

Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)