AKTUALITY 

» Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky - odvolanie mimoriadnej situácie - COVID19
» Uznesenie vlády SR - odvolanie mimoriadnej situácie - COVID19
Schvažovanie prevádzok
Monitorovanie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu H na území Bratislavského kraja
»
Dôležitý oznam - meranie osvetlenia
Schvažovanie prevádzok
Oznam - schvažovanie prevádzok
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»
Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave, zoznam pohžadávok a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)