AKTUALITY  

Schvaľovanie prevádzok
Svetový deň hygieny rúk - 5.máj
»
POZOR HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR
Schvaľovanie prevádzok
„Predchádzať-Chrániť-Očkovať“ + Ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje
Schvaľovanie prevádzok
Celoplošná jarná deratizácia - výzva
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v Bratislavskom kraji za príslušný kalendárny týždeň
Schvaľovanie prevádzok
Oznam - schvaľovanie prevádzok
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»
Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave, zoznam pohľadávok a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)