AKTUALITY  

Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
14.november - Svetový deň diabetu, test rizika vzniku cukrovky 2. typu
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
8.november - Svetový deň röntgenológie a röntgenológov
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Monitorovanie gama žiarenia na území Bratislavského kraja zo dňa 28.9.2022
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Výzva na vykonanie preventívnej jesennej deratizácie na území kraja
Monitorovanie gama žiarenia Bratislavského kraja
Opičie kiahne
Schvaľovanie prevádzok
Oznam - schvaľovanie prevádzok
»
Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
»
Nebezpečné výrobky - RAPEX
»
Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave, zoznam pohľadávok a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)