AKTUALITY

 » Rozhovor s MUDr.Holíkovou k problematike kontaminácie vody zo studní vo Vrakuni - zdroj: MŽP SR
a

Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež z pohľadu hygienika

a Monitoring obsahu soli v pokrmoch v ZSS materských škôl v BA kraji
a Laboratórne vyšetrenia vzoriek vôd zo súkromných studní pre úžitkové účely RÚVZ Bratislava nevykonáva
a Letný manuál - Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
a Ochrana pred slnečným žiarením
a Začala sa sezóna kliešťov, chráňte sa
 »
Nebezpečné výrobky - RAPEX
 »

Zmluvy, objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave a Register ponúkaného majetku štátu (ROPK)