CENNÍKY PLATENÝCH SLUŽIEB (platné od 15.02.2018)

  Zmena správnych poplatkov s účinnosťou od 1.1. 2016
     
  Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií
  Cenníky odboru preventívneho pracovného lekárstva
a odboru ochrany zdravia pred žiarením
  Cenník odboru hygieny detí a mládeže
 

Cenník odboru hygieny životného prostredia a zdravia

  Cenník odboru hygieny zdravotníckych zariadení
  Cenník odboru epidemiológie
     
    Cenníky odboru objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok:
  Oddelenie chemických analýz
  Oddelenie mikrobiológie životného prostredia
  Oddelenie laboratórií hygieny práce