Adresa pre podnety a sťažnosti 
ba.podnety_staznosti@uvzsr.sk