Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Email: ruvzba@uvzsr.sk
Telefón: +421 2 4333 8286
+421 917 426 111


MUDr. Otakar FITZ
Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu
 
Sekretariát regionálneho hygienika
Telefón: +421 2 4333 8298
+421 917 235 848
Fax: +421 2 4333 8288
Email: ba.sekretariat@uvzsr.sk


 
MUDr. Jindra HOLÍKOVÁ
Zástupkyňa regionálneho hygienika
a vedúca sekcie činností verejného zdravotníctva
Telefón: +421 917 235 450
Email: ba.holikova@uvzsr.sk
 
MUDr. Stanislav DUBA
Zástupca regionálneho hygienika
Odbor hygieny zdravotníckych zariadení
Telefón: +421 917 426 220
Email: ba.duba@uvzsr.sk
 
Mgr. Silvia VANDÁKOVÁ
Vedúca osobného úradu
Telefón: +421 917 598 073
Email: ba.vandakova@uvzsr.sk
 
Ing. Darina LÁDIOVÁ
Vedúca odboru hospodársko-technických činností
Telefón: +421 917 235 461
Email: ba.ladiova@uvzsr.sk
 
Mgr. Monika STANČÍKOVÁ
Odbor organizačno-dokumentačný
Telefón: +421 915 491 456
Email: ba.stancikova@uvzsr.sk

Sekcie odborných činností verejného zdravotníctva
MUDr. Anna KLIMENTOVÁ
Odbor hygieny životného prostredia a zdravia
Telefón: +421 917 426 210
Email: ba.klimentova@uvzsr.sk
RNDr. Magdaléna VIČANOVÁ, PhD.
Odbor ochrany zdravia pred žiarením
Telefón: +421 917 426 062
Email: ba.vicanova@uvzsr.sk
   
MUDr. Soňa KRISTIÁNOVÁ
Odbor preventívneho
pracovného lekárstva
Telefón: +421 917 235 455
Email: ba.kristianova@uvzsr.sk
MUDr. Erika ŽÁKOVIČOVÁ
Odbor hygieny výživy
Telefón: +421 917 235 453
Email: ba.zakovicova@uvzsr.sk
   
MUDr. Peter TRUSKA, CSc.
Odbor epidemiológie
Telefón: +421 917 235 458
Email: ba.truska@uvzsr.sk

RNDr. Andrea FALTINOVÁ, PhD.
Odbor objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok
Telefón: +421 917 426 110
Email: ba.faltinova@uvzsr.sk
   
MUDr. Alžbeta BÉDEROVÁ, CSc.
Odbor podpory zdravia
Telefón: +421 917 426 091
Email: ba.porad@uvzsr.sk
MUDr. Eva KARPATOVÁ
Odbor hygieny detí a mládeže
Telefón: +421 917 235 456
Email: ba.karpatova@uvzsr.sk