Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne – mesto Wuhan spôsobenej novým druhom koronavírusu 2019-nCoV


Úrad verejného zdravotníctva SR zriaďuje k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou.Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii vo výskyte nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.
tel. čísla: 0917 222 682
0917 426 075
0918 659 580
email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Ďalšie aktuálne informácie pre verejnosť sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/

 
O ochorení/situácia vo svete
Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny. Prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a  USA.
Čínske medicínske autority potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV z človeka na človeka, túto informáciu uvádza aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na svojej oficiálnej webovej stránke. Na vyhodnotenie tohto spôsobu prenosu sú však potrebné ďalšie informácie. Európske krajiny monitorujú epidemiologickú situáciu. Priame letecké spojenie s mestom Wuhan v Číne majú tri európske mestá – Paríž, Londýn a Rím.
Aktuálne informácie aj s uvedením postihnutej oblasti sú uvedené na webovej stránke www.ecdc.europa.eu.
 
     

Prejavy ochorenia (klinické príznaky)
Nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas ochorenia je 14 dní.

 
Odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú, resp. sa vrátili z vyššie uvádzaných zasiahnutých oblastí:
» vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat a preplneným miestam,
» dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín,
»

14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

» a v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku
, ktoré určí ďalší postup liečby. O vzniknutej situácii bude informovaný aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Laboratórna diagnostika ochorenia bude zabezpečená v Národnom referenčnom centre pre chrípku zriadenom pri Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave.