VYDANÉ POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA (MOM)


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, Martin
Miesto prevádzkovania MOM: Šancová 110, Bratislava
Vyvesené:
05.06.2020