VYDANÉ POVOLENIA NA PREVÁDZKOVANIE MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA (MOM)

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: HEDAK, a.s., Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Mýtna 5, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: územie Bratislavského kraja
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: územie Bratislavského kraja
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ul. Svätého Vincenta 6, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Bobuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ul. Svätého Vincenta 6, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Laser therapy, k.s., Trenčianska 53b, 821 09 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovská 28, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020

Rozhodnutie
.(pdf)

Žiadateľ: Komplexná zdravotná služba s.r.o., 900 86 Budmerice 1030
Miesto prevádzkovania MOM: Bratislavská 85 v Pezinku
Vyvesené: 24.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: MEDANTE Clinic, s.r.o., Podpriehradná 3A, 821 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Podpriehradná 3Av Bratislave
Vyvesené: 24.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RMHC 1, s. r. o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Záporožská 1v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ROYAL MEDIC HEALTH CARE, S. r. o., Babuškova 2, 821 03 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Babuškova 2 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Ružinovská poliklinika, a.S., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovská 10 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o., Šalviová 32, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Odbojárov 9 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o., Šafárikova 229/28, 903 01 Senec
Miesto prevádzkovania MOM: Slnečné jazerá - Juh, Senec
Vyvesené: 18.11.2020


Rozhodnutie .(pdf)
Žiadateľ: Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: ul. Duklianskych hrdinov, Malacky
Vyvesené: 16.11.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: CHIRKOZ SK, s.r.o., Kladnianska 38, 821 05 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM:Kladnianska 38, Bratislava
Vyvesené: 29.10.202


Rozhodnutie
(.pdf)
Žiadateľ: FYZIOKLINIK s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Mlynské Nivy 61/A v Bratislave
Vyvesené: 29.10.202


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: NOVAPHARM, s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Šancová 110 v Bratislave
Vyvesené: 29.10.202


Rozhodnutie
(.pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35,902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Viedenská cesta 3-7 v Bratislave
Vyvesené: 22.10.202


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Univerzitná nemocnica, Nemocnica Svätého Michala a.s., Satinského I, 777/1, 811 08 BRatislava
Miesto prevádzkovania MOM: Satinského 1, Bratislava
Vyvesené: 05.10.202


Rozhodnutie
(.pdf)

Žiadateľ: Medirex, o.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Mýtna 5 Bratislava
Vyvesené: 05.10.2020


Rozhodnutie
(.pdf)
Žiadateľ: Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin
Miesto prevádzkovania MOM: Polianky 7 Bratislava
Vyvesené: 30.09.2020


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: AGEL Clinic s.r. o.,Jelačičova 8, 821 08 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Jelačičova 8, Bratislava
Vyvesené: 30.09.2020


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, o.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Trnavská 3011/33c v Bratislave
Vyvesené: 30.09.2020


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovska 6, Bratislava - príjazdová cesta do Centrálneho príjímacieho oddelenia
Vyvesené:
14.09.2020


Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Limbová 1 Bratislava
Vyvesené: 30.07.2020


Rozhodnutie
(.pdf)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM:Antolská 11, Bratislava
Vyvesené: 10.07.2020


Rozhodnutie (.pdf)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Limbová 5, Bratislava
Vyvesené:
10.07.202


Rozhodnutie (.pdf)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 1835/4, 821 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Ružinovska 6, Bratislava
Vyvesené:
10.07.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, Martin
Miesto prevádzkovania MOM: Šancová 110, Bratislava
Vyvesené:
05.06.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: synlab slovakia s.r.o., Limbová 5, 831 01 Bratislava
Miesto prevádzkovania MOM: Tehelná 26, Bratislava
Vyvesené:
02.06.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: Galvaniho 17/C, Bratislava
Vyvesené:
08.06.2020

Rozhodnutie (.pdf)
Žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Miesto prevádzkovania MOM: ul. Duklianskych hrdinov 34, Malacky
Vyvesené:
08.06.2020