Adresa pre podnety a sťažnosti:
ba.podnety_staznosti@uvzsr.sk