POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI


RÚVZ Bratislava vykonáva epidemiologické šetrenia kontaktov pozitívne testovaných osôb a zabezpečuje všetky protiepidemické opatrenia
na zabránenie ďalšieho šírenia COVID-19.

 Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov ohľadom poskytovania osobných údajov samosprávam o osobách v karanténe
prípadne osobám s potvrdeným ochorením COVID-19

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR a súkromné laboratóriá doposiaľ nahlásili RÚVZ Bratislava nasledovné:


POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI DO 01.10.2020  
 Zoznam pozitívne testovaných na COVID-19


POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI OD 01.10.2020  
 Zoznam pozitívne testovaných na COVID-19


POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI OD 01.11.2020  
 Zoznam pozitívne testovaných na COVID-19


POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI OD 01.12.2020  
 Zoznam pozitívne testovaných na COVID-19


* bol/a v karanténnom zariadení
** prázdne políčka dopĺňame priebežne po ukončení epidemiologických vyšetrovaní