POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI

RÚVZ Bratislava vykonáva epidemiologické šetrenia kontaktov pozitívne testovaných osôb a zabezpečuje všetky protiepidemické opatrenia
na zabránenie ďalšieho šírenia COVID-19.

 Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov ohľadom poskytovania osobných údajov samosprávam o osobách v karanténe
prípadne osobám s potvrdeným ochorením COVID-19

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR a súkromné laboratóriá doposiaľ nahlásili RÚVZ Bratislava nasledovné:

POHLAVIE
OKRES
MESTSKÁ ČASŤ/OBEC
POZNÁMKA
1.
muž
okres Malacky
Kostolište
vyliečený
2.
žena
okres Malacky
Kostolište
vyliečená
3.
muž
okres Malacky
Kostolište
vyliečený
4.
žena
Senec
Senec
vyliečená
5.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
6.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
7.
žena
okres Bratisava II
Ružinov
vyliečená
8.
muž
okres Senec
Rovinka
vyliečený
9.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
10.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
11.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
12.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
13.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
14.
žena
okres Bytča (kontakt)
Veľké Rovné
vyliečená
15.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
16.
žena
okres Dunajská Streda (kontakt)
Hviezdoslavov
vyliečená
17.
muž
okres Malacky
Vysoká pri Morave
vyliečený
18.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
19.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
20.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
21.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
22.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
23.
muž
okres Senec
Reca
vyliečený
24.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
25.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
26.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
27.
dieťa
okres Senec
Rovinka
vyliečené
28.
dieťa
okres Senec
Rovinka
vyliečené
29.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
30.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
31.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
32.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
33.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
34.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
35.
muž
okres Pezinok
Budmerice
vyliečený
36.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
37.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
38
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
39.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
40.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
41.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
42.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
43.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
44.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
45.
žena
okres Pezinok
Budmerice
vyliečená
46.
muž
okres Pezinok
Budmerice
vyliečený
47.
dieťa
okres Pezinok
Budmerice
vyliečené
48.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
49.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
50.
muž
okres Senec (prechodné)
Igram
vyliečený
51.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
52.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
53.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
54.
žena
okres Bratislava III
Podunajské Biskupice
vyliečená
55.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
56.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
57.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
58.
muž
Malacky
Plavecký Štvrtok
vyliečený
59.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
60.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
61.
žena
okres Malacky
Vysoká pri Morave
vyliečená
62.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečený
63.
muž
okres Bratislava IV
Devín
vyliečený
64.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
65.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
66.
muž
okres Braitslava II
Ružinov
vyliečený
67.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
68.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
69.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
70.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
71.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
72.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
73.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
74.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
75.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
76.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
77.
žena
okres Bratisalva II
Ružinov
vyliečená
78.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
79.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
80.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
81.
žena
okres Bratislava IV
Lamač
vyliečená
82.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
83.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
84.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
85.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
86.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
87.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
88.
žena
Senec
Senec
vyliečená
89.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
90.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
91.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
92.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
93.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečený
94.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
95.
žena
Malacky
Malacky
vyliečená
96.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
97.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
98.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečené
99.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečené
100.
žena
okres Bratislava
Ružinov
vyliečená
101.
muž
okres Malacky
Záhorská Ves
vyliečený
102.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
103.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
104.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
105.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
106.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
107.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
108.
žena
okres Malacky
Stupava
vyliečená
109.
žena
okres Bratislava V
Čunovo
vyliečená
110.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
111.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
112.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
113.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečená
114.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
115.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
116.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
117.
žena
okres Bratislava
Podunajské Biskupice
vyliečená
118.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
119.
muž
okres Bratislava
Ružinov
vyliečený
120.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
121.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
122.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
123.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
124.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
125.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečená
126.
muž
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečený
127.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
128.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
129.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
130.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
131.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
132.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
133.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
134.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
135.
dieťa
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečené
136.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
137.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
138.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
139.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
140.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
141.
žena
Senec
Senec
vyliečená
142.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
143.
muž
okres Senec
Veľký Biel
vyliečený
144.
dieťa
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečené
145.
žena
okres Bratislava IV
Záhorská Bystrica
vyliečená
146.
muž
okres Senec
Malinovo
vyliečený
147.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
148.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
149.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
150.
muž
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečený
151.
muž
okres Bratislava V
Rusovce
vyliečený
152.
muž
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečený
153.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
154.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
155.
dieťa
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečené
156.
žena
okres Bratislava IV
Devínska Nová Ves
vyliečená
157.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
158.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
159.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
160.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečený
161.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
162.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
163.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
vyliečená
164.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
165.
žena
okres Malacky
Stupava
vyliečená
166.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
167.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
168.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
169.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
170.
dieťa
okres Senec
Malinovo
vyliečené
171.
dieťa
okres Senec
Malinovo
vyliečené
172.
žena
okres Pezinok
Častá
vyliečená
173.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
174.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
175.
žena
Senec
Senec
vyliečená
176.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
177.
muž
okres Malacky
Závod *
vyliečený
178.
žena
okres Bratislava III
Nové Mesto *
vyliečená
179.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
180.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
181.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
182.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
183.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
184.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
185.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
186.
žena
Malacky
Malacky
vyliečená
187.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
188.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
189.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
190.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečené
191.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
192.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
193.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečená
194.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
195.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
196.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečený
197.
žena
okres Bratislava V
Petržalka *
vyliečená
198.
žena
okres Malacky
Jabloňové
vyliečená
199.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
200.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
201.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
202.
žena
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečená
203.
žena
okres Bratislava V
Petržalka *
vyliečená
204.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
205.
žena
okres Malacky
Láb
vyliečená
206.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
207.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
208.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
209.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
210.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
211.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
212.
žena
okres Senec
Bernolákovo
vyliečená
213.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
214.
žena
okres Senec
Ivanka pri Dunaji
vyliečená
215.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
216.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
217.
žena
Pezinok
Pezinok
218.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
219.
žena
Malacky
Malacky *
vyliečená
220.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
221.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
222.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
223.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
224.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
225.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
226.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
227.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
228.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
229.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
230.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
231.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
232.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
233.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
234.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
235.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
236.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
237.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
238.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
239.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
240.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
241.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
242.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
243.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
244.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
245.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
246.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
247.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
248.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
249.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
250.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
251.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
252.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
253.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
254.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
255.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
256.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
257.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
258.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
259.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
260.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
261.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
262.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
263.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
264.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
265.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
266.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečený
267.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
268.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
269.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
270.
žena
DSS Pezinok - Trnava
Trnava
vyliečená
271.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Báhoň
vyliečená
272.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
273.
žena
DSS Pezinok - okres Trnava
Voderady
vyliečená
274.
žena
DSS Pezinok- Pezinok
Pezinok
vyliečená
275.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Doľanny
vyliečená
276.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
277.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
278.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
279.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
280.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
281.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
282.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
283.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
284.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
285.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
286.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
287.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
288.
žena
okres Senec
Kráľová pri Senci
vyliečená
289.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
290.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
291.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
292.
dieťa
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
vyliečené
293.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
294.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Viničné
vyliečená
295.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Modra
vyliečená
296.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
297.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
298.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
299.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
300.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
301.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
302.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
303.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
304.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
305.
muž
DDS Pezinok
Pezinok
306.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
307.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
308.
muž
Pezinok
Pezinok
vyliečený
309.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
310
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
311.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
312.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
313.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
314.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
315.
žena
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečená
316.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
vyliečený
317.
muž
okres Bratislava III
Nové Mesto
vyliečená
318.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
319.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
320.
žena
DDS Pezinok
Pezinok
vyliečená
321.
muž
okres Senec
Rovinka *
vyliečený
322.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
323.
muž
okres Bratislava V
Petržaka
vyliečený
324.
žena
okres Bratislava III
Rača
vyliečená
325.
muž
okres Bratislava III
Rača
vyliečený
326.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
327.
muž
okres Pezinok
Viničné
vyliečený
328.
muž
okres Pezinok
Doľany
vyliečený
329.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečený
330.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
331.
žena
Pezinok
Pezinok
332.
muž
Bratislava
Karlova Ves
vyliečená
333.
muž
okres Pezinok
Modra
vyliečený
334.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
335.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
336.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
337.
muž
okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečený
338.
muž
okres Bratislava III
Devín
vyliečený
339.
muž
okres Bratislava II
Ružinov *
vyliečený
340.
muž
Malacky
Malacky *
vyliečený
341.
žena
okres Pezinok
Svätý Jur
vyliečená
342.
žena
okres Pezinok
Báhoň
vyliečená
343.
muž
okres Pezinok
Limbach
vyliečená
344.
žena
okres Bratislava III
Vajnory
vyliečená
345.
muž
okres Pezinok
Viničné
vyliečený
346.
muž
okres Pezinok
Limbach
vyliečený
347.
žena
okres Pezinok
Modra
vyliečená
348.
žena
Senec
Senec
vyliečená
349.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
350.
muž
okres Senec
Chorvátsky Grob *
vyliečený
351.
žena
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečená
352.
žena
okres Bratislava II
Ružinov *
vyliečená
353.
muž
okres Senec
Bernolákovo
vyliečený
354.
žena
DSS Pezinok
Pezinok
vyliečená
355.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
356.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Šenkvice
vyliečená
357.
žena
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečená
358.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Šenkvice
vyliečená
359.
muž
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečený
360.
žena
DSS Pezinok - okres Pezinok
Šenkvice
vyliečená
361.
muž
DSS Pezinok - Pezinok
Pezinok
vyliečený
362.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
363.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
364.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečená
365.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
366.
muž
okres Pezinok
Doľany
vyliečený
367.
žena
okres Pezinok
Doľany
vyliečená
368.
žena
Pezinok
Pezinok
vyliečená
369.
muž
okres Pezinok
Dubová
vyliečený
370.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečená
371.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
vyliečený
372.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
vyliečený
373.
muž
okres Bratislava II
Ružinov
vyliečený
374.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
vyliečený
375.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
vyliečená
376.
žena
okres Bratislava II
Ružinov
377.
muž
Senec
Senec
378.
muž
okres Malacky
Stupava
379.
muž
okres Senec
Bernolákovo
vyliečený
380.
žena
okres Malacky
Stupava
 
381.
žena
okres Bratislava V
Petržalka
 
382.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
 
383.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
 
384.
muž
okres Senec
Malinovo
 
385.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
386.
muž
okres Bratislava II
Podunajské Biskupice
 
387.
muž
okres Bratislava IV
Dúbravka
 
388.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
 
389.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
390.
muž
okres Bratislava V
Petržalka
 
391.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
392.
žena
okres Malacky
Zohor
 
393.
muž
okres Bratislava II
Vrakuňa
 
394.
muž
okres Senec
Dunajská Lužná
 
395.
muž
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
396.
žena
okres Senec
Dunajská Lužná
 
397.
muž
okres Bratislava 1
Staré Mesto
 
398.
muž
okres Bratislava 3
Nové Mesto
 
399.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
400.
muž
okres Malacky
Rohožník
 
401.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
402.
žena
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
403.
dieťa
okres Bratislava I
Staré Mesto
 
404.
muž
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
405.
žena
okres Bratislava IV
Karlova Ves
 
         
         
         
         

* bol/a v karanténnom zariadení