PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave vyhlasuje nasledovné výberové konania:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/2574

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/2829

http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1411596/upratovacka