PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave vyhlasuje nasledovné výberové konania:


Obsadzovaná pozícia:

Vedúci odboru - Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
VKVZ č. 4/2019/RUVZ BA