PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave v súčasnosti vyhlasuje nasledujúce výberové konania:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/36751

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/36746

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/36745

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/37001