PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave vyhlasuje nasledovné výberové konania:


Odborný radca - Hygiena detí a mládeže
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4828


Odborný radca - Oddelenie epidemiológie infekčných chorôb
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4829

Odborný radca - Oddelenie prevencie nozokomiálnych nákaz
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4830

Odborný radca - Hygiena detí a mládeže - dočasná štátna služba
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4827

Odborný radca - Odbor hygieny zdravotníckych zariadení - dočasná štátna služba
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4826

Odborný radca - Oddelenie úradnej kontroly potravín - dočasná štátna služba
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4820