PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave vyhlasuje nasledovné výberové konania:


Obsadzovaná pozícia: 
zdravotnícky laborant
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú  (1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)Obsadzovaná pozícia: Odborný radca - Odbor ochrany zdravia pred žiarením
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/10698