PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave vyhlasuje nasledovné výberové konania:



Obsadzovaná pozícia: 
zdravotnícky laborant
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú  (1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)