PRACOVNÉ PONUKY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave vyhlasuje nasledovné výberové konania:


Obsadzovaná pozícia:

Odborný radca - odbor preventívneho pracovného lekárstva:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/18506