TLAČOVÉ SPRÁVY

Čo robiť, ak sa svrab vyskytne u mňa alebo v mojom okolí?  
Zelenina dobrá nielen na oči - mrkva  
vlašské orechy, jablká, med, ryby - zdravie na tanieri, cesnak  
Informácia o vykonaných kontrolách na Vianočných/Mikulášskych trhoch v Bratislavskom kraji  
1.12. - Deň boja proti HIV/AIDS  
Kyslá kapusta - vitamínová bomba  
Usmernenie - Používanie vlastných obalov v zariadeniach spoločného stravovania  
Cestoviny v našom jedálničku  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2019  
Svetový deň srdca v našej poradni zdravia  
Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019  
Kukurica - bohatstvo polí, lúk a záhrad  
Soľ nie je nad zlato  
Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež  
Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018 (Záverečná správa)  
Jahody  
Zvýšený výskyt komárov na území Bratislavského kraja  
Majte svoj tlak pod kontrolou  
Správa z cielených kontrol počas MS v ľadovom hokeji 2019  
Očkovací kalendár na rok 2019
»
 
Svetový deň hepatitídy - 19.máj  
Kvalita ovzdušia v Bratislave a vplyv na zdravie  
Zdravý spánok - pevné zdravie  
Čo robiť, ak sa svrab vyskytne u mňa alebo v mojom okolí?  
Pedikulóza (zavšivenie) v školských kolektívoch  
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2019  
Choré dieťa patrí do postele!  
Mrazivé teploty sú poriadnou záťažou pre naše telo  
Med očami lekára  
Význam orechov pre zdravie  
Jablká v našej výžive  
Správa z mimoriadnych kontrol na Vianočných/Mikulášskych trhoch  
Zázračný cesnak  
Správa z cielených kontrol v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja na školách  
Zdravý Mikulášsky balíček  
Čierny kašeľ opäť útočí v našom kraji  
Svetový deň diabetu  
Svetový deň boja proti AIDS  
Zásady dodržiavania osobnej hygieny pracovníkov v potravinárskych prevádzkach  
Byť alebo nebyť vegetariánom?  
Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2018  
Zdravá desiata pre školáka  
Čokoláda je najpopulárnejšia sladkosť  
Svetový deň srdca - Od srdca k srdcu  
Majme soľ pod kontrolou  
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci  
Analýzy vykonávané v laboratóriách RÚVZ Bratislava v rámci kontroly kozmetických výrobkov (EDQM)  
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie    
Klimatizácia - osvieženie či hrozba nielen v pracovnom prostredí?  
ZDRAVÉ PRACOVISKÁ kontrolujú nebezpečné chemické látky  
Vitamíny za oknom - žerucha siata  
Pripláva k nám zdravie?  
Cereálie v našom jedálničku. Čo je to celiakia?  
Voda ako ideálny nápoj nielen pre deti  
Prečo sú smoothies nápoje také obľúbené?  
Majte svoj tlak pod kontrolou  
Špargľa a jej benefity  
Mimoriadne kontroly na vysokoškolských internátoch v Bratislavskom kraji
a
 
Benefity bryndze
a
 
Akrylamid v potravinách  
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018  
Dôverujte mlieku - je kvalitné a zdravé  
Týždeň mozgu, aktivity vhodné pre deti, pre dospelých, najčastejšie mýty  
Svetový deň proti rakovine » Európsky kódex proti rakovine  
Mimoriadne kontroly v školských a predškolských zariadeniach v súvislosti s výskytom VHA v Bratislavskom kraji  
Mimoriadne kontroly na Vianočných trhoch v Bratislavskom kraji  
Mimoriadne kontroly v priestoroch určených na výúčbu telesnej výchovy na ZŠ, SŠ a špeciálnych školách v našom kraji  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2017  
Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2017 v Bratislavskom kraji  
Fipronil vo vajciach - informácia o škodlivých výrobkoch  
Môže sa Vaše dieťa hrať na pieskovisku? Je to bezpečné?  

Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež z pohľadu hygienika

 
Monitoring obsahu soli v pokrmoch v ZSS materských škôl v BA kraji  
Laboratórne vyšetrenia vzoriek vôd zo súkromných studní pre úžitkové účely RÚVZ Bratislava nevykonáva  
Hygienické zásady a odporúčania pri spracovávaní potravín  
Prvý importovaný prípad osýpok na území SR  
Mimoriadne kontroly zamerané na kontrolu mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie  
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka  
Informácia o zvýšenom výskyte žltej zimnice v Brazílii - list  
Postup pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti  
Podpora pre sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi  
Smogové situácie a ich možný vplyv na zdravie  
Informácia o zariadení sociálnych služieb - Domov dôchodcov na Pažítkovej 2 v Bratislave  
Ako predísť chrípke?  
Kvalitná pitná voda - cesta ku zdraviu - leták  
Prichádza chrípková sezóna  
Stretnutie pracovníkov RÚVZ a praktický nácvik používania OOPP v súvislosti s možným zavlečením Eboly  
Zdravotnícke pracoviská v Bratislavskom kraji sa edukujú v problematike Eboly  
Ako sa chrániť proti kliešťom  
Ako sa chrániť proti kliešťom - informačná brožúrka pre deti  
Historický prehľad vzniku RÚVZ Bratislava  
Pre Vaše zdravie, pre Vás