TLAČOVÉ SPRÁVY

Svetový deň vody - vyhodnotenie Svetový deň bez tabaku  
Potvrdené prípady osýpok v Bratislave
»
 
Týždeň mozgu 2023 - pracovné listy pre dospelých a deti Svetový deň bez tabaku  
Opičie kiahne
»
 
Brožúra: Chrípková sezóna 2022/2023
»
 
COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich z a do Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave
»
 
Správa o výsledkoch z mimoriadnych kontrol v zariadeniach stánkového a ambulantného predaja počas konania Vianočných/Mikulášskych trhov v Bratislavskom kraji Svetový deň bez tabaku  
Monitorovanie gama žiarenia na území Bratislavského kraja zo dňa 28.9.2022 Svetový deň bez tabaku  
14.november - Svetový deň diabetu, test rizika vzniku cukrovky 2. typu Svetový deň bez tabaku  
8.november - Svetový deň röntgenológie a röntgenológov Svetový deň bez tabaku  
Výzva na vykonanie preventívnej jesennej deratizácie na území kraja Svetový deň bez tabaku  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2022 Svetový deň bez tabaku  
Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2022 v Bratislavskom kraji Svetový deň bez tabaku  
Dni otvorených dverí v rámci Svetového dňa bez tabaku Svetový deň bez tabaku  
Stanovisko k vyhláške obmedzujúcej prezenčnú výučbu v Bratislavskom kraji  
Úrazy detí a ich prevencia  
Letná grilovačka a jej nástrahy  
Preventívna celoplošná jarná deratizácia - VÝZVA  
Svetový deň - Pohybom ku zdraviu  
Vyhlásenie k zriaďovaniu tzv. mobilných odberových miest v bytových a polyfunčkných domoch  
Pripravovaný nový portál úradov verejného zdravotníctva  
Pozitívne testovaní na COVID-19 v Bratislavskom kraji  
Užívateľský dotazník spokojnosti so službami  
Organizovanie Vianočných trhov - usmernenie  
Preventívna jesenná deratizácia na území Bratislavského kraja  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2020 v Bratislavskom kraji  
Vyhlásenie k aktuálnej situácii v oblasti zvýšeného výskytu komárov v Bratislavskom kraji  
Informácia o epidemiologickom šetrení v DSS a ZpS v Pezinku  
Preventívna jarná celoplošná deratizácia na území nášho kraja  
Koronavírus 2019-nCov
»
 
Najčastejšie otázky na našej infolinke "Korona"
 
ÚVZ SR: Zmeny v očkovacom kalendári na rok 2020  
Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín  
ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí    
Mrazivé teploty sú poriadnou záťažou pre naše telo  
Čo robiť, ak sa svrab vyskytne u mňa alebo v mojom okolí?  
Zelenina dobrá nielen na oči - mrkva  
vlašské orechy, jablká, med, ryby - zdravie na tanieri, cesnak  
Informácia o vykonaných kontrolách na Vianočných/Mikulášskych trhoch v Bratislavskom kraji  
1.12. - Deň boja proti HIV/AIDS  
Kyslá kapusta - vitamínová bomba  
Usmernenie - Používanie vlastných obalov v zariadeniach spoločného stravovania  
Cestoviny v našom jedálničku  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2019  
Svetový deň srdca v našej poradni zdravia  
Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2019  
Kukurica - bohatstvo polí, lúk a záhrad  
Soľ nie je nad zlato  
Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež  
Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018 (Záverečná správa)  
Jahody  
Zvýšený výskyt komárov na území Bratislavského kraja  
Majte svoj tlak pod kontrolou  
Správa z cielených kontrol počas MS v ľadovom hokeji 2019  
Očkovací kalendár na rok 2019
»
 
Svetový deň hepatitídy - 19.máj  
Kvalita ovzdušia v Bratislave a vplyv na zdravie  
Zdravý spánok - pevné zdravie  
Čo robiť, ak sa svrab vyskytne u mňa alebo v mojom okolí?  
Pedikulóza (zavšivenie) v školských kolektívoch  
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2019  
Choré dieťa patrí do postele!  
Mrazivé teploty sú poriadnou záťažou pre naše telo  
Med očami lekára  
Význam orechov pre zdravie  
Jablká v našej výžive  
Správa z mimoriadnych kontrol na Vianočných/Mikulášskych trhoch  
Zázračný cesnak  
Správa z cielených kontrol v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja na školách  
Zdravý Mikulášsky balíček  
Čierny kašeľ opäť útočí v našom kraji  
Svetový deň diabetu  
Svetový deň boja proti AIDS  
Zásady dodržiavania osobnej hygieny pracovníkov v potravinárskych prevádzkach  
Byť alebo nebyť vegetariánom?  
Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2018  
Zdravá desiata pre školáka  
Čokoláda je najpopulárnejšia sladkosť  
Svetový deň srdca - Od srdca k srdcu  
Majme soľ pod kontrolou  
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci  
Analýzy vykonávané v laboratóriách RÚVZ Bratislava v rámci kontroly kozmetických výrobkov (EDQM)  
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie    
Klimatizácia - osvieženie či hrozba nielen v pracovnom prostredí?  
ZDRAVÉ PRACOVISKÁ kontrolujú nebezpečné chemické látky  
Vitamíny za oknom - žerucha siata  
Pripláva k nám zdravie?  
Cereálie v našom jedálničku. Čo je to celiakia?  
Voda ako ideálny nápoj nielen pre deti  
Prečo sú smoothies nápoje také obľúbené?  
Majte svoj tlak pod kontrolou  
Špargľa a jej benefity  
Mimoriadne kontroly na vysokoškolských internátoch v Bratislavskom kraji
a
 
Benefity bryndze
a
 
Akrylamid v potravinách  
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018  
Dôverujte mlieku - je kvalitné a zdravé  
Týždeň mozgu, aktivity vhodné pre deti, pre dospelých, najčastejšie mýty  
Svetový deň proti rakovine » Európsky kódex proti rakovine  
Mimoriadne kontroly v školských a predškolských zariadeniach v súvislosti s výskytom VHA v Bratislavskom kraji  
Mimoriadne kontroly na Vianočných trhoch v Bratislavskom kraji  
Mimoriadne kontroly v priestoroch určených na výúčbu telesnej výchovy na ZŠ, SŠ a špeciálnych školách v našom kraji  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2017  
Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2017 v Bratislavskom kraji  
Fipronil vo vajciach - informácia o škodlivých výrobkoch  
Môže sa Vaše dieťa hrať na pieskovisku? Je to bezpečné?  

Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež z pohľadu hygienika

 
Monitoring obsahu soli v pokrmoch v ZSS materských škôl v BA kraji  
Laboratórne vyšetrenia vzoriek vôd zo súkromných studní pre úžitkové účely RÚVZ Bratislava nevykonáva  
Hygienické zásady a odporúčania pri spracovávaní potravín  
Prvý importovaný prípad osýpok na území SR  
Mimoriadne kontroly zamerané na kontrolu mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie  
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka  
Informácia o zvýšenom výskyte žltej zimnice v Brazílii - list  
Postup pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti  
Podpora pre sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi  
Smogové situácie a ich možný vplyv na zdravie  
Informácia o zariadení sociálnych služieb - Domov dôchodcov na Pažítkovej 2 v Bratislave  
Ako predísť chrípke?  
Kvalitná pitná voda - cesta ku zdraviu - leták  
Prichádza chrípková sezóna  
Stretnutie pracovníkov RÚVZ a praktický nácvik používania OOPP v súvislosti s možným zavlečením Eboly  
Zdravotnícke pracoviská v Bratislavskom kraji sa edukujú v problematike Eboly  
Ako sa chrániť proti kliešťom  
Ako sa chrániť proti kliešťom - informačná brožúrka pre deti  
Historický prehľad vzniku RÚVZ Bratislava  
Pre Vaše zdravie, pre Vás