TLAČOVÉ SPRÁVY

Zásady dodržiavania osobnej hygieny pracovníkov v potravinárskych prevádzkach  
Byť alebo nebyť vegetariánom?  
Správa z kontrol nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2018  
Zdravá desiata pre školáka  
Čokoláda je najpopulárnejšia sladkosť  
Svetový deň srdca - Od srdca k srdcu  
Majme soľ pod kontrolou  
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci  
Analýzy vykonávané v laboratóriách RÚVZ Bratislava v rámci kontroly kozmetických výrobkov (EDQM)  
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie    
Klimatizácia - osvieženie či hrozba nielen v pracovnom prostredí?  
ZDRAVÉ PRACOVISKÁ kontrolujú nebezpečné chemické látky  
Vitamíny za oknom - žerucha siata  
Pripláva k nám zdravie?  
Cereálie v našom jedálničku. Čo je to celiakia?  
Voda ako ideálny nápoj nielen pre deti  
Prečo sú smoothies nápoje také obľúbené?  
Majte svoj tlak pod kontrolou  
Špargľa a jej benefity  
Mimoriadne kontroly na vysokoškolských internátoch v Bratislavskom kraji
a
 
Benefity bryndze
a
 
Akrylamid v potravinách  
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018  
Dôverujte mlieku - je kvalitné a zdravé  
Týždeň mozgu, aktivity vhodné pre deti, pre dospelých, najčastejšie mýty  
Svetový deň proti rakovine » Európsky kódex proti rakovine  
Mimoriadne kontroly v školských a predškolských zariadeniach v súvislosti s výskytom VHA v Bratislavskom kraji  
Mimoriadne kontroly na Vianočných trhoch v Bratislavskom kraji  
Mimoriadne kontroly v priestoroch určených na výúčbu telesnej výchovy na ZŠ, SŠ a špeciálnych školách v našom kraji  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2017  
Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2017 v Bratislavskom kraji  
Fipronil vo vajciach - informácia o škodlivých výrobkoch  
Môže sa Vaše dieťa hrať na pieskovisku? Je to bezpečné?  

Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež z pohľadu hygienika

 
Monitoring obsahu soli v pokrmoch v ZSS materských škôl v BA kraji  
Laboratórne vyšetrenia vzoriek vôd zo súkromných studní pre úžitkové účely RÚVZ Bratislava nevykonáva  
Hygienické zásady a odporúčania pri spracovávaní potravín  
Prvý importovaný prípad osýpok na území SR  
Mimoriadne kontroly zamerané na kontrolu mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie  
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka  
Informácia o zvýšenom výskyte žltej zimnice v Brazílii - list  
Postup pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti  
Podpora pre sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi  
Smogové situácie a ich možný vplyv na zdravie  
Informácia o zariadení sociálnych služieb - Domov dôchodcov na Pažítkovej 2 v Bratislave  
Ako predísť chrípke?  
Kvalitná pitná voda - cesta ku zdraviu - leták  
Prichádza chrípková sezóna  
Stretnutie pracovníkov RÚVZ a praktický nácvik používania OOPP v súvislosti s možným zavlečením Eboly  
Zdravotnícke pracoviská v Bratislavskom kraji sa edukujú v problematike Eboly  
Ako sa chrániť proti kliešťom  
Ako sa chrániť proti kliešťom - informačná brožúrka pre deti  
Historický prehľad vzniku RÚVZ Bratislava  
Pre Vaše zdravie, pre Vás