VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: mARTdent s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Košickej 49 v Bratislave
Vyvesené: 09.05.2019 - 24.05.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: normálka s.r.o., Kutlíkova 3977/13, 851 02 Bratislava
Prevádzka: ,,Normálka", Kutlíkova 13, Bratislava
Vyvesené: 14.05.2019 - 29.05.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Beija Flor s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Prevádzka: kaviareň - bistro na Obchodnej 13 v Bratislave
Vyvesené: 15.05.2019 - 30.05.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Bistro System s.r.o., M. Curie Sklodowskej 19, 851 05 Bratislava
Prevádzka: bistro na Klariskej 8 v Bratislave
Vyvesené: 15.05.2019 - 30.05.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
(.pdf)
Žiadateľ: Rozadol s.r.o., Budatínska 3051/11, 851 05 Bratislava
Prevádzka: kaviareň - cukráreň na Mliekarenskej 15 v Bratislave
Vyvesené: 17.05.2019 - 03.06.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Comfort services, s.r.o., Mliekarenská 5, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ,,L'ARC, wine bar & lounge" na ul. Ota Holúska 4 v Bratislave
Vyvesené: 20.05.2019 - 04.06.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Povega s.r.o., Jasovská 3128/17, 851 07 Bratislava
Prevádzka: pekáreň a kaviareň na Matejkovej 15 v Bratislave
Vyvesené: 20.05.2019 - 04.06.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: AEDent s.r.o., Ľuda Zúbka 3167/9, 841 01 Bratislava
Prevádzka: zdravotné stredisko VI Družba, Botanická ul. d. 25, Bratislava
Vyvesené: 21.05.2019 - 05.06.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície