VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: K.R.V. s.r.o., 900 83 Čataj 447
Prevádzka: predajňa Kalinčiakova 4640/48 Senec
Vyvesené: 05.05.2022 - 20.05.2022

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: BIODENT dental clinic s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Prievozská 4, Bratislava
Vyvesené: 06.05.2022 - 23.05.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: Openko, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Prevádzka: klinika Sliačska 1/A, Bratislava
Vyvesené: 09.05.2022 - 24.05.2022

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: MUDr. Marek Hujsa, Studienka č. 364, 908 75 Studienka
Prevádzka: zubná ambulancia v objekte v Studienke č. 364
Vyvesené: 10.05.2022 - 25.05.2022

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: SKMV DENT s.r.o., Adama Trajana 4834/25, 921 01 Piešťany
Prevádzka: zubná ambulancia SKMV DENT s.r.o., v objekte na Krátkej 548/2, 900 66 Vysoká pri Morave.
Vyvesené: 10.05.2022 - 25.05.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Happy Travel.sk, s.r.o., Štúrova 33, 949 01 Nitra
Prevádzka: bistro ,,CESTOVKA" na Dunajskej 27 v Bratislave
Vyvesené: 10.05.2022 - 25.05.2022

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: KV DENT s.r.o., E. F. Scherera 4799/38
Prevádzka: ambulancia objekte na Hlavnej 3688/71, 900 31 Stupava
Vyvesené: 11.05.2022 - 26.05.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: MVDr. Martin Parnica,Brezová 5651/11, 901 01 Malacky
Prevádzka: ambulancia Vetmax, Pribinova 43/12, Malacky
Vyvesené: 11.05.2022 - 26.05.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny prevádzkovania priestorov
Žiadateľ: Rline s.r.o., Stupavská 1319/117, 901 01 Malacky
Prevádzka: servis Stupavská 1319/117, Malacky
Vyvesené: 11.05.2022 - 26.05.2022

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Jana Hanzalová - Hasvársky dvor, Družstevná 36, 900 81 Šenkvice
Prevádzka: predajňa Turecká 4339/2D, Senec
Vyvesené: 12.05.2022 - 27.05.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Pálffy Brauerei, s.r.o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur
Prevádzka: pivovar Prostredná 13/49, Svätý Jur
Vyvesené: 12.05.2022 - 27.05.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: Dentalika s.r.o., Vajnorská 10595/98G, 831 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Herlianskej 9, Bratislava
Vyvesené: 12.05.2022 - 27.05.2022

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Young s.r.o., Slánska 29/6, 082 12 Kapušany
Prevádzka: Vzdelávacie zariadenie University Dance Center na Ulici 29. augusta 36/A v Bratislave
Vyvesené: 19.05.2022 - 02.06.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: MUDr. Stanislava Bakičová, Martina Benku 2750/72, 901 01 Malacky
Prevádzka: zubná ambulancia v objekte na ul. Martina Benku 72, 901 01 Malacky
Vyvesené: 19.05.2022 - 02.06.2022

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: MaVa Dent s.r.o., BUlharská 129, 821 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia zubného lekárstva na Račianskej 12481/77A v Bratislave
Vyvesené: 20.05.2022 - 06.06.2022Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020


Vybavenie petícií

RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest