VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Rozhodnutie - súhlas s uvedením do prevádzky
Žiadateľ: Petra Cicáková, Kolónia 550/8, 905 01 Senica
Prevádzka: cukráreň na Bajzovej 10 v Bratislave
Vyvesené: 09.06.2021 - 24.06.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. Haanova 2694/10, 851 04 Bratislava
Prevádzka: ubytovanie na Holíčskej č. 3106/8 v Bratislave
Vyvesené: 11.06.2021 - 28.06.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Traveller group s.r.o., Niťová 1050/1, 821 08 Bratislava
Prevádzka: bistro "Chucho" na Jarabinkovej 6A v Batislave
Vyvesené: 14.06.2021 - 29.06.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Erhan Bejrami, Partizánska 443/30, 039 01 Turčianske Teplice
Prevádzka: výroba a predaj zmrzliny, Záporožská 3725/4, Bratislava
Vyvesené: 14.06.2021 - 29.06.2021

Rozhodnutie - súhlas s uvedením do prevádzky
Žiadateľ: kulio s.r.o., Veľké Dvorany 189, 956 01 Bojná
Prevádzka: cukráreň na ul. Mlynské nivy 6 v Bratislave
Vyvesené: 14.06.2021 - 29.06.2021

Rozhodnutie - súhlas s uvedením do prevádzky
Žiadateľ: SoforaDent, s.r.o., Dulovo námestie 1011/2, 821 08 Bratislava
Prevádzka: združené špecializované ambulancie na Kvačalovej 4 v Bratislave
Vyvesené: 15.06.2021 - 30.06.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky
Žiadateľ: RETRO s.r.o., Seberíniho 3194/8, 821 03 Bratislava
Prevádzka: autolakovňa v Dunajskej Lužnej - Nové Košariská č.3164
Vyvesené: 15.06.2021 - 30.06.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Mix 42102 s.r.o., Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava
Prevádzka: predajňa potravín na Trnavskej ceste 74/B v Bratislave
Vyvesené: 18.06.2021 - 05.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Richard Červenka, Kupeckého 5062/4A, 902 01 Pezinok
Prevádzka: zariadenie spoločného stravovania "Bistro Koral", M.R.Štefánika 19, Pezinok
Vyvesené: 18.06.2021 - 05.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Ramtandoori s.r.o., Námestie Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Bezručovej ul. 5 v Bratislave
Vyvesené: 18.06.2021 - 05.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: MVDr. Róbert Závodský, Mierová 318/18, 821 05 Bratislava
Prevádzka: veterinárna ambulancia na Podunajskej č.23E v Bratislave
Vyvesené: 18.06.2021 - 05.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: SCHNEIDER RTG-BA spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka: ambulantné zdravotnícke zariadenie na Krížnej ul. č. 7 v Bratislave
Vyvesené: 18.06.2021 - 05.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: ProSmile Clinic, s.r.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava
Prevádzka: ambulancia zubného lekárstva, ProSmile Clinic, s..r.o., Mlnyské nivy č.49, Bratislava
Vyvesené: 22.06.2021 - 07.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Lujzeika s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Prevádzka: predajňa kávy s ochutnávkou "Lujzeika", Lužná 17, Bratislava
Vyvesené: 22.06.2021 - 07.07.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Fury s.r.o., Novozámocká 60/A, 949 05 Nitra
Prevádzka: reštaurácia, Rusovská cesta 46, Bratislava
Vyvesené: 22.06.2021 - 07.07.2021Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest