VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: MS-Vet s.r.o., Hraničiarska 15/A, 900 66 Vysoká pri Morave
Prevádzka: ambulancia na Tomášikovej 11 v Bratislave
Vyvesené: 22.07.2020 - 06.08.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Deol, s. r. o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice
Prevádzka: ,,Red chilly restaurant" na Gunduličovej ul. 1 v Bratislave
Vyvesené: 27.07.2020 - 11.08.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov
žiadateľ: Smart Dental Clinic s.r.o., Žltá 1, 851 07 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Námestí hraničiarov 35, Bratislava
Vyvesené: 27.07.2020 - 11.08.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov
žiadateľ: STOMACARE s. r. o., Miletičova 99/5A, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Miletičova 99/5A, Bratislava
Vyvesené: 30.07.2020 - 14.08.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov
žiadateľ: OTTO DENTAL s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 BRatislava
Prevádzka: ambulancia Klincová 37/B, BRatislava
Vyvesené: 30.07.2020 - 14.08.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: DROWS s.r.o., Podunajská 3, 821 06 Bratislava
Prevádzka: ,,LE PAPILLON", Rybárska brána 2 v Bratislave
Vyvesené: 31.07.2020 - 17.08.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Sinh Le The, Bulharská 4461/95, 821 04 Bratislava
Prevádzka: ,,Tien Sinh Quano' na Tomášikovej 33 v Bratislave
Vyvesené: 31.07.2020 - 17.08.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: AIMEX s.r.o., Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava
Prevádzka: "ŠTARTÉR PUB" na Obchodnej 36 v Bratislave
Vyvesené: 04.08.2020 - 19.08.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: JANHEL s.r.o., Zohorská 4, 841 04 Bratislava
Prevádzka: cukráreň - zmrzlináreň na Bratislavskej 45 v Bratislave
Vyvesené: 04.08.2020 - 19.08.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Svet nápojov s.r.o., Oravická 615, 028 01 Trstená
Prevádzka: predajňa nápojov, Rusovecká cesta 50, Bratislava
Vyvesené: 04.08.2020 - 19.08.2020


Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície