VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: VH TASTY,s.r.o., Jasovská 12, 851 07 Bratislava
Prevádzka: ,,KRASTY TASTY" na Miletičovej 69 v Bratislave
Vyvesené: 07.11.2019 - 22.11.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: GUJRAT s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava
Prevádzka: bistro na Šancovej 86 A/B v Bratislave
Vyvesené: 08.11.2019 - 25.11.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Eva collection s.r.o., Okružná 92/A, 945 01 Komárno
Prevádzka: výrobňa praliniek, Orechová ul., Dunajská Lužná
Vyvesené: 12.11.2019 - 27.11.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Soupa, s.r.o., Kozia 11, 811 03 Bratislava
Prevádzka: výrobňa štrúdľového cesta Gessayova 33, Bratislava
Vyvesené: 13.11.2019 - 28.11.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Future EU s.r.o., Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava
Prevádzka: ,,Marco Polo", Beňadická 9, Bratislava
Vyvesené: 14.11.2019 - 29.11.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
Prevádzka: ,,Balkánska pekáreň", Lichnerova 68, Senec
Vyvesené: 14.11.2019 - 29.11.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino, Okružná 3357/13, 821 04 Bratislava
Prevádzka: ihrisko na Pavlovičovej 3 v Bratislave
Vyvesené: 14.11.2019 - 29.11.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: Adam-Dent ,.r.o., Sibírska 65, 831 02 Bratislava
Prevádzka: ambulncia Adam-Dent ,.r.o., Sibírska 65, Bratislava
Vyvesené: 15.11.2019 - 02.12.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: DENTAL STUDIO spol. s r.o., Budovatel'ská 41, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia DENTAL STUDIO spol. s r.o., Budovatel'ská 41, Bratislava
Vyvesené: 15.11.2019 - 02.12.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: ANSAB DENT s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Zadunajská cesta 12, Bratislava
Vyvesené: 18.11.2019 - 03.12.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, Dlhé diely III 3585/1, 841 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Björsonova 13, 811 05 Bratislava
Vyvesené: 18.11.2019 - 03.12.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: MUDr. Stefan Kollár, PhD., Ľanová 5723/12, 821 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Ľanová 5723/12, Bratislava
Vyvesené: 18.11.2019 - 03.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Autoservis Jašo s. r. o., Borekova 8, 821 06 Bratislava
Prevádzka: autoservis na Borekovej 8 v Bratislave
Vyvesené: 18.11.2019 - 03.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ANTIS Gastro, s.r.o., Šaštínska 24, 841 04 Bratislava
Prevádzka: ,,HOSTINEC NA ŠANCI" na Šancovej 54 v Bratislave
Vyvesené: 20.11.2019 - 05.12.2019

Rozhodnutie - zastavenie konania (.pdf)
Žiadateľ: BEER GROUP s.r.o., Gallayova 1, 841 02 Bratislava
Prevádzka: kaviareň, Muchovo námestie 3, Bratislava
Vyvesené: 20.11.2019 - 05.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ACROL s.r.o., Záhradná 7, 902 01 Pezinok
Prevádzka: občerstvenie na Štúrovej 8 v Bratislave
Vyvesené: 21.11.2019 - 06.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SWL s.r.o., Haanova 2602/15, 851 04 Bratislava
Prevádzka: ,,Centrum Lilienka" na Haanovej 35 v Bratislave
Vyvesené: 22.11.2019 - 09.12.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície