VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BEER group.Sk, s.r.o., Nánestie hraničiarov 35, 851 01 Bratislava
Prevádzka: piváreň Mánesovo námestie 5, Bratislava
Vyvesené: 24.03.2020 - 08.04.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúce k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: Brockdent s. r. o., Klariská 325/8, 811 03 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Ďumbierskej 3G v Bratislave
Vyvesené: 31.03.2020 - 15.04.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ,,U suseda", 900 42 Miloslavov 1624
Prevádzka: bufet Miloslavov 1624
Vyvesené: 31.03.2020 - 15.04.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ProDev I. s.r.o., Hradská 2/A, 821 07 Bratislava
Prevádzka: vinotéka, Zuzany Chalupovej 10, Bratislava
Vyvesené: 02.04.2020 - 17.04.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ZALI Slovakia s.r.o., Staré záhrady 4819/30, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,Pink Garden", Muchovo námestie 3, Bratislava
Vyvesené: 02.04.2020 - 17.04.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Ing. Helena Vašková - ,,TEA", Dubnická 333/2, 851 02 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Sasinkovej 72/5 v Malackách
Vyvesené: 02.04.2020 - 17.04.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: NFŠ, a.s., Sasinkova 5, Bratislava
Prevádzka: ,,Národný futbalový štadión" na ul. Viktora Tegelhoffa 4 v Bratislave
Vyvesené: 03.04.2020 - 20.04.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Srdcovka & Co. s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Srdcovka Urban pub" na Račianskej 26/E v Bratislave
Vyvesené: 06.04.2020 - 21.04.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície