VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: VINÁRSTVO BRIGANT, s.r.o., Čataj 92, 900 83 Čataj
Prevádzka: VINÁRSTVO BRIGANT, Čataj 92, Čataj
Vyvesené: 11.09.2017 - 26.09.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Cornunta, s. r. o. Slávičie údolie 1559/15, 811 02 Bratislava
Prevádzka: ,,Koutská piváreň" na Gunduličovej ul. 1 v Bratislave
Vyvesené: 13.09.2017 - 28.09.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Husacina Galik, s.r.o., Lipová 21, 900 26 Slovenský Grob
Prevádzka: ,,Reštaurácia Husacina u Galika", Lipová 21, 900 26 Slovenský Grob
Vyvesené: 13.09.2017 - 28.09.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Samuel Šmahel, Budatínska 30254/25, 851 07 Bratislava
Prevádzka: ,,Pizzeria Lucky" , Vígľašská 7, 851 07 Bratislava
Vyvesené: 14.09.2017 - 29.09.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: 3MLP s.r.o., Martinengova 1, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,U Teodora" na Jurkovičovej 24 v Bratislave
Vyvesené: 14.09.2017 - 29.09.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Lenka Heráková, Roľnícka 9063/80, 831 07 Vajnory
Prevádzka: ,,Zlatý orol", Prostredná 157 , 900 21 Svätý Jur
Vyvesené: 20.09.2017 - 05.10.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MEDUSA GROUP s. r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Ružinovská Klubovňa" na Herlianskej 6 v Bratislave
Vyvesené: 20.09.2017 - 05.10.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Silvia Chvosteková, Chorvátska 411/7 , 900 26 Slovenský Grob
Prevádzka: výrobňa lokší Chorvátska 411/7 , Slovenský Grob
Vyvesené: 21.09.2017 - 06.10.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: APIM Gastro, s. r. o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Domino's Pizza" na Blumentálskej ul. 20 v Bratislave
Vyvesené: 25.09.2017 - 10.10.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Siesta s. r. o., Jána Stanislava 3677/1A, 841 05 Bratislava
Prevádzka: "Cafe Siesta" na Hlbokej ceste 3697/1 v Bratislave
Vyvesené: 25.09.2017 - 10.10.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Barkad, s. r. o., Nálepkova 7122/28, 921 01 Piešťany
Prevádzka:,,NOBILE" Rybárska brána 8, 811 01 Bratislava
Vyvesené: 25.09.2017 - 10.10.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: FREDERIK, s. r. o., Na Revíne 12480/20, 831 01 Bratislava
Prevádzka: ,,SUSHI plus" na Obchodnej ul. 10 v Bratislave
Vyvesené: 25.09.2017 - 10.10.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Škôlka Severáčik, s.r.o., Svätoplukova 61, 900 26 Slovenský Grob
Prevádzka: Materská škola ,,Severáčik" na Suvorovovej 2/A v Pezinku
Vyvesené: 26.09.2017 - 11.10.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Ngoc Cu Tran, Stará Vajnorská 3308/19, 831 04 Bratislava
Prevádzka: bistro Budatínska 12, 851 05 Bratislava
Vyvesené: 26.09.2017 - 11.10.2017

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016