VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: KOVAR HOLDING, s.r.o., Račianska 1579/88B, 831 02 Bratislava
Prevádzka: ,,Pražsky Pub" na Kominárskej 1552/3 A v Bratislave
Vyvesené: 26.09.2019 - 11.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Bariz s.r.o., Farského 6, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,KORNER" na Uzbeckej 10 v Bratislave
Vyvesené: 26.09.2019 - 11.10.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: HAND coffee & bakery s.r.o., Nejedlého 18, 841 02 Bratislava
Prevádzka: kaviareň, cukráreň na Nejedlého 20 v Bratislave
Vyvesené: 26.09.2019 - 11.10.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
(.pdf)
Žiadateľ: Beija Flor s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Landererovej 8 v Bratislave
Vyvesené: 26.09.2019 - 11.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MINIMO PLUS s.r.o., Mierová 175, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,Vrakunská brána" na Estónskej 1/A v Bratislave
Vyvesené: 27.09.2019 - 14.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Prevádzka: predajňa na Pezinskej ceste 30 v Senci
Vyvesené: 30.09.2019 - 15.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Hillaris s.r.o., Bajzova 14, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bajzovej 14 v Bratislave
Vyvesené: 02.10.2019 - 17.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Feoh s.r.o., Radlinského 36, 811 07 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Radlinského 39 v Bratislave
Vyvesené: 02.10.2019 - 17.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: El-Cars, s.r.o., Kováčska 1267/31, 925 22 Vellké Úľany
Prevádzka: servis na Šamorínskej ceste 16 v Senci
Vyvesené: 02.10.2019 - 17.10.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: JLC, s.r.o., Martina Granca 10, 841 02 Bratislava
Prevádzka: Pekná VYHLIADKA, Martina Granca 44 v Bratislave
Vyvesené: 03.10.2019 - 18.10.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
(.pdf)
Žiadateľ: BellaDent s. r. o., Záhorácka 23, 901 01 Malacky
Prevádzka: ambulancia Záhorácka 23, Malacky
Vyvesené: 03.10.2019 - 18.10.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Hasky group, s,r.o., Obchodná 528/48, 811 01 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Obchodnej 528/48 v Bratislave
Vyvesené: 03.10.2019 - 18.10.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubného intraoráneho röntgenového prístroja (.pdf)
Žiadateľ: MUDr. Gabriela Jánošová, Malé námestie 5000/29, 901 01 Malacky
Prevádzka: ambulancia Malé námestie 5000/29, Malacky
Vyvesené: 09.10.2019 - 24.10.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubného röntgenového prístroja (.pdf)
Žiadateľ: Dentea s.r.o., Bezručova 8, 811 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bezručoyej 8 v Bratislave
Vyvesené: 10.10.2019 - 25.10.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície