VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Proctocare s.r.o., Černyševského 3689/12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bernolákovej 7897/9 v Bratislave
Vyvesené: 16.09.2022 - 03.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: LeoDent s.r.o., Malý rad 59/28, 962 71 Dudince
Prevádzka: ambulancia na Martina Granca 46 v Bratislave
Vyvesené: 19.09.2022 - 04.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Potraviny MALINA, s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Potraviny "MALINA" na ul. Zuzany Chalupovej 10 v Bratislave
Vyvesené: 19.09.2022 - 04.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: DENTARIUS s.r.o., Pod Rovnicami 39, 841 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Kempelenovej 2044/2 v Bratislave
Vyvesené: 20.09.2022 - 05.10.2022

Rozhodnutie o registrácii zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: EURO DENTAL s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Podjavorinskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 20.09.2022 - 05.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Mgr. Petra Sebök Holická - Žehlenie Holi, Budatinska 3142/5, 851 05 Bratislava
Prevádzka: žehliareň na Hálovej 10 v Bratislave
Vyvesené: 21.09.2022 - 06.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Zverolekár s.r.o., Okružná 18, 900 26 Slovenský Grob
Prevádzka: ambulancia Okružná 18, Slovenský Grob
Vyvesené: 22.09.2022 - 07.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Young s.r.o., Slánska 29/6, 082 12 Kapušany
Prevádzka: vzdelávacie zariadenie University Dance Center na Ulici 29. augusta 36/A v Bratislave
Vyvesené: 23.09.2022 - 10.10.2022

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
Žiadateľ: Trnka Gastronomy, spol. s r. o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Chlieb náš" na ul. Mateja Korvína 2 v Bratislave
Vyvesené: 23.09.2022 - 10.10.2022

Rozhodnutie o registrácii zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: Dentio, s. r. o., Sevčenkova 15, 851 01 Bratislava
Prevádzka: zubná ambulancia Dentio, s. r. o., v objekte Vienna Gate na Kopčianskej 8A, 851 01 Bratislava
Vyvesené: 23.09.2022 - 10.10.2022

Rozhodnutie o registrácii zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: AK SMILE s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Prevádzka: zubná ambulancia na Černyševského 8 v Bratislave
Vyvesené: 23.09.2022 - 10.10.2022

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Tau Tauri s.r.o., Hnilecká 5029/21, 821 07 Bratislava
Prevádzka: ,,Stellina - výroba a predaj zmrzliny studenou cestou" na Podunajskej 23/A v Bratislave
Vyvesené: 26.09.2022 - 11.10.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: C&B BANG Tofu, s. r. o., Mliekáenská 3, 821 09 Bratislava
Prevádzka: zariadenie verejného stravovania na ul. Šintavská 26 v Bratislave
Vyvesené: 26.09.2022 - 11.10.2022

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: MAXCONTROL s. r. o., Alžbetin Dvor 584, 900 42 Miloslavov
Prevádzka: STK na Ulici svornosti 163/A v Bratislave
Vyvesené: 28.09.2022 - 13.10.202

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020
Rok - 2021


Vybavenie petícií

RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest