VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - registrácia zdroja ionizujúceho žiarenia (.pdf)
Žiadateľ: Dr. Vet s.r.o., Rustaveliho 11, 831 06 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Ivanská cesta 5740/16, 821 04 Bratislava.
Vyvesené: 09.01.2020 - 24.01.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Milan Tomka, Považská ulica 1984/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Prevádzka: ,,PERMA MARKET", Bosákova 7, Bratislava
Vyvesené: 10.01.2020 - 27.01.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: HUKE s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Prevádzka: ,,MEET MEAT", Lužná 9, Bratislava
Vyvesené: 10.01.2020 - 27.01.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: R.D.L. spol. s r.o,, Mickiewiczova 8, 811 07 Bratislava
Prevádzka: ,,CAFE STUDIO" na Nedbalovej 14 v Bratislave
Vyvesené: 10.01.2020 - 27.01.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BISAKI 11, s.r.o., Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ,,Lab Caffetteria" na Trenčianskej 56/D v Bratislave
Vyvesené: 10.01.2020 - 27.01.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: APIM Gastro, s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Pizeria Domino's" na Kaštieľskej 2 v Bratislave
Vyvesené: 10.01.2020 - 27.01.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Crafted s.r.o., Ďurgalova 4, 831 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Wine Gallery" na Záhradníckej 72 v Bratislave
Vyvesené: 10.01.2020 - 27.01.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino, Okružná 3357/13 821 04 Bratislava
Prevádzka: športový klub Domino na Pavlovičovej 3 v Bratislave
Vyvesené: 14.01.2020 - 29.01.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Tatiana Iuhanyaková, Šarfická 239/79, 900 82 Blatné
Prevádzka: pneuservis na Šarfickej 79 v Blatnom
Vyvesené: 14.01.2020 - 29.01.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Hillraris s.r.o., Bajzova 14, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bajzovej 14 v Bratislave
Vyvesené: 14.01.2020 - 29.01.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: VH TASTY s.r.o., , Jasovská 12, 851 07 Bratislava
Prevádzka: občerstvenie Mlynské nivy 1 v Bratislave
Vyvesené: 16.01.2020 - 31.01.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície