VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: D-Nutrition s.r,o., Triblavinská 24, 900 25 Chorvátsky Grob
Prevádzka: baliareň na Hečkovej 18 v Bratislave
Vyvesené: 05.11.2018 - 20.11.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny registrácie na používanie zubného röntgenového prístroja z dôvodu zmeny miesta výkonu činnosti (.pdf)
Žiadateľ: MUDr. Jarmila Temňák Kňazeová, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Nevädzová 6, Bratislava
Vyvesené: 06.11.2018 - 21.11.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Andrea Strečková - PAS GASTRO, Záhradná 541/1, 925 28 Pusté Úl'any
Prevádzka: "OPEN HOUSE" na Vajnorskej 19 v Bratislave
Vyvesené: 08.11.2018 - 23.11.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: AK EKODAM, s.r.o., Šalviová 879/42, 821 01 Bratislava
Prevádzka: ,,GREEN VILLAGE", Orechová 111, 900 42 Dunajská Lužná
Vyvesené: 08.11.2018 - 23.11.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ATANONE s.r.o., Kriváň 499, 962 04 Kriváň
Prevádzka: "Strom života" Muchovo námestie 3, Bratislava
Vyvesené: 08.11.2018 - 23.11.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: opiDENT, s.r.o., Šustekova 15, 851 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia opiDENT v objekte na Šustekovej 3 v Bratislave
Vyvesené: 08.11.2018 - 23.11.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MJM company s.r.o., Lichnerova 41B, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,Cafe Angelino", Lichnerova 39, Senec
Vyvesené: 12.11.2018 - 27.11.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Sara Bijnor, s.r.o., Pribišova 3031/17, 841 05 Bratislava
Prevádzka: ,,Punjabi Dhaba" Na Šancovej 92 v Bratislave
Vyvesené: 14.11.2018 - 29.11.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SENIOR PLUS, s.r.o., Osvetová 21, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,Pivovarská Spilka" na Osvetovej 2 v Bratislave
Vyvesené: 14.11.2018 - 29.11.2018

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície