VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: AB Reality Investment s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Dunajskej 66 v Bratislave
Vyvesené: 03.01.2018 - 18.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Greek Grapes s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,LIVING ROOM" na Tomášikovej 50/A v Bratislave
Vyvesené: 03.01.2018 - 18.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Hodvábna cesta s.r.o., Laurinská 11, 811 01 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Laurinskej 11 v Bratislave
Vyvesené: 05.01.2018 - 22.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: EKOTECHNO s.r.o., Pernikárska 10, 010 01 Žilina
Prevádzka: Bistro na Michalskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 05.01.2018 - 22.01.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Hebala, s.r.o., Mierová 315/8, 821 05 Bratislava
Prevádzka: sisha bar na Jozefskej 10 v Bratislave
Vyvesené: 05.01.2018 - 22.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SVAG s.r.o., Dlhá 3, 903 01 Senec
Prevádzka: kaviareň na Kozej 22 v Bratislave
Vyvesené: 08.01.2018 - 23.01.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: C.A.V.A. s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Žižkovej 17/A v Bratislave
Vyvesené: 08.01.2018 - 23.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SWEET Group, s.r.o., Romanova 44, 851 02 Bratislava
Prevádzka: škola pečenia, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava
Vyvesené: 09.01.2018 - 24.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MAX GYM, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
Prevádzka: ,,Maximus fitness & Gym" na Karadžičovej ul. č. 6 v Bratislave
Vyvesené: 10.01.2018 - 25.01.2018

Rozhodnutie - povolenie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia vo veterinárnej praxi (.pdf)
Žiadateľ: LIONVET s. r. o., Veterná 1370/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Prevádzka: LIONVET na Ružinovskej 1, 821 02 Bratislava
Vyvesené: 12.01.2018 - 29.01.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Ing. Peter Šiška, Kukučínova 438/20, 942 01 Šurany
Prevádzka: cukrárska výrobňa na Obchodnej ul. 10 v Bratislave
Vyvesené: 12.01.2018 - 29.01.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Sapori Italiani s.r.o., Konventná 2, 811 03 Bratislava
Prevádzka: ,,U TALIANA" na Blumentálskej 26 v Bratislave
Vyvesené: 12.01.2018 - 29.01.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Cvičisko II s.r.o., Stromová 54/A, 831 01 Bratislava
Prevádzka: CVIČISKO" na Stromovej 54/A v Bratislave
Vyvesené: 15.01.2018 - 30.01.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
(.pdf)
Žiadateľ: LA&AD s. r. o., Dulovo námestie 2, 821 08 Bratislava
Prevádzka: lahôdky na Račianskej 101 Bratislava
Vyvesené: 17.01.2018 - 01.02.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BRT HOUSE s.r.o., Záhumenská 4A, 841 06 Bratislava
Prevádzka: ,,KARLS BURGER" na Kresánkovej 3 v Bratislave
Vyvesené: 18.01.2018 - 02.02.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Nomad company s.r.o., Saratovská 3203/2, 841 02 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Špitálskej 51 v Bratislave
Vyvesené: 18.01.2018 - 02.02.2018

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície