VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: REDTAIL s.r.o., Okružná 4919/18, 903 01 Senec
Prevádzka: servis Okružná 4919/18, Senec
Vyvesené: 13.09.2021 - 28.09.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Pressburg Dental House s.r.o., Mierová 649/54, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Mierová 649/54, 821 05 Bratislava
Vyvesené: 14.09.2021 - 29.09.2021  

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Life Dental s.r.o., Šamorínska 4, 903 01 Senec
Prevádzka: ambulancia na Námestí 1. Mája 9A v Senci
Vyvesené: 14.09.2021 - 29.09.2021 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Martina Mrázová, Kpt. Jána Rašu 1882/12, 841 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia ,,Legendary" Romanova 5, Bratislava
Vyvesené: 16.09.2021 - 01.10.2021 

Rozhodnutie - súhlas uvedením priestorov do skúšobnej prevádzky
Žiadateľ: FREE Company s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
Prevádzka: na Diaľničnej ceste 5 v Senci
Vyvesené: 20.09.2021 - 05.10.2021  

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Daut Cocaj, Grösslingova,2478/4, 811 09 Bratislava
Prevádzka: predajňa Kollárova 14, 902 01 Pezinok
Vyvesené: 20.09.2021 - 05.10.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Barbora Kapustová 900 83 Čataj 291
Prevádzka: výrobňa ,,Kapustová na Sladko" Moyzesova 5745, 903 01 Senec
Vyvesené: 21.09.2021 - 06.10.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: HDMT s.r.o., Jozefská 2979/1, 811 06 Bratislava
Prevádzka: ,,Bistro" ul. Ota. Holúska 4 v Bratislave
Vyvesené: 21.09.2021 - 06.10.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: KIDSMILE s.r.o., Krušpánová 544/7, 851 10 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Kalinčiakovej 31, 831 04 Bratislava
Vyvesené: 22.09.2021 - 07.10.2021  

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny registrácie na používanie RTG prístroja
Žiadateľ: DENT SK s. r. o., Martinengova 36, 811 02 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Pajštúnska 3, Bratislava
Vyvesené: 24.09.2021 - 11.10.2021

Rozhodnutie - súhlas uvedením priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Ace high s.r.o., Pol'nohospodárska 8680/22, 821 07 Bratislava
Prevádzka: ,,MY CHAMP" na Jurigovom nám. 5 v Bratislave
Vyvesené: 24.09.2021 - 11.10.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Huyen Trang Nguyen Thi, Strojnícka 3026/91, 821 05 Bratislava
Prevádzka: rýchle občerstvenie na Žilinskej 1v Bratislave
Vyvesené: 24.09.2021 - 11.10.2021

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest