VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: K-BET 7, s.r.o., Mlynské luhy 3426/17, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,KAJOT INTACTO" na Orechovej 1 v Rovinke
Vyvesené: 07.09.2023 - 22.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - zmena v prevádzkovaní priestorov
Žiadateľ: Proctocare. s.r.o., Černyševského 3689/12, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia, Bernolákova 7897/9 v Bratislave
Vyvesené: 07.09.2023 - 22.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Trnka Gastronomy spol. s r. o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Prevádzka: Predajňa pekárenských výrobkov "Chlieb náš", Mateja Korvína 2, Bratislava
Vyvesené: 07.09.2023 - 22.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Pavol Šoltés - Paso, Kolárska 2178/14, 811 06 Bratislava
Prevádzka: zubná technika, Jedlíkova 1, Bratislava
Vyvesené: 07.09.2023 - 22.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Viktor Podmanický, Okružná 113/5, 900 41 Rovinka
Prevádzka: čistenie vozidiel, Okružná 113/5 Rovinka
Vyvesené: 08.09.2023 - 25.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Gajdoš Dental s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Račianska 12481/77A, Bratislava
Vyvesené: 11.09.2023 - 26.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Mouse Clinique s.r.o., Železničná 90, 900 41 Rovinka
Prevádzka: ambulancia na Hanáckej 1492/9 v Bratislave
Vyvesené: 11.09.2023 - 26.09.2023

Rozhodnutie - zmena v prevádzkovaní priestorov
Žiadateľ: KAFKA DENT s.r.o., Muchovo nám. 4, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Muchovo nám. 3,4, Bratislava
Vyvesené: 11.09.2023 - 26.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: EUROGOLD, s.r.o., Na tablách 3, 080 06 Prešov
Prevádzka: ,,EUROGOLD GAME" na Hlavnej ulici 518 v Rovinke
Vyvesené: 11.09.2023 - 26.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Malet company s.r.o., Grösslingová 41, 811 09 Bratislava
Prevádzka: ,,Bistro OLIS", Záhradnícka 29, 821 07 Bratislava
Vyvesené: 11.09.2023 - 26.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: ARWEN SK s.r.o., Modranská 533, 902 01 Vinosady
Prevádzka: Sklad baliarne čajov pre e-shop, Družstevná 8, 900 01 Modra
Vyvesené: 11.09.2023 - 26.09.2023

Rozhodnutie - registrácia RTG prístroja
Žiadateľ: PEARL DENTAL, s.r.o., Stromová 54, 831 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Košická 52, Bratislava
Vyvesené: 13.09.2023 - 28.09.2023

Rozhodnutie - registrácia RTG prístroja
Žiadateľ: Shvets clinic s.r.o., Drieňová 16160/1G, 821 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Drieňová 16160/1G, Bratislava
Vyvesené: 13.09.2023 - 28.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: RacingBikes s.r.o., Vyšehradská 29, 851 06 Bratislava
Prevádzka: servis bicyklov, Fialová 2/C, Bratislava
Vyvesené: 13.09.2023 - 28.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Zabri s.r.o., Pribišova 10, 841 05 Bratislava
Prevádzka: lahôdkáreň, L. Fullu 9/A, Bratislava
Vyvesené: 13.09.2023 - 28.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Astik CORPORATE IDENTITY, s. r. o., Dolná 11, 900 44 Tomášov
Prevádzka: dielňa, Dolná 11, Tomášov
Vyvesené: 14.09.2023 - 29.09.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
Žiadateľ: Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Delia" na Ivanskej ceste 32/A v Bratislave
Vyvesené: 14.09.2023 - 29.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Centrum dentálneho zdravia s.r.o., Jégeho 10, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Javorovej 2 v Malackách
Vyvesené: 14.09.2023 - 29.09.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky

Žiadateľ: Ján Martinka — LEDBA, Škultétyho ulica 1604/2, 930 41 Hviezdoslavov
Prevádzka: predajňa svietidiel na Hviezdnej 1235/5 v Malinove
Vyvesené: 19.09.2023 - 04.10.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: DedinkaVet s.r.o., Dúhová 1139/15, 900 29 Nová Dedinka
Prevádzka: ambulancia na Tomášovskej ul. č. 5 v Novej Dedinke
Vyvesené: 19.09.2023 - 04.10.2023

Rozhodnutie - zmena v prevádzkovaní priestorov
Žiadateľ: SK Dental - Bratislava Ambulancia s.r.o., Jarabinková 10, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia, Jarabinková 10, Bratislava
Vyvesené: 19.09.2023 - 04.10.2023

Rozhodnutie - zmena v prevádzkovaní priestorov
Žiadateľ: Orto-in s.r.o., Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia, Muchovo námestie 3,4 Bratislava
Vyvesené: 19.09.2023 - 04.10.2023

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Simona Hagarová, Záhradná 531/3, 900 90 Dubová
Prevádzka: pekáreň Hlavná 143, Dubová
Vyvesené: 19.09.2023 - 04.10.2023

Oznámenie o začatí správneho konania - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: OFTAL KABE s.r.o., Krajinská cesta 2961/50, 921 01 Piešt'any
Prevádzka: ambulancia, Sasinkova 21 Bratislava
Vyvesené: 21.09.2023 - 06.10.2023

Výročná správa

Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020
Rok - 2021
Rok - 2022 | Príloha 1 - kozmetické výrobky | Príloha 2- kozmetické výrobky - analýzy


Vybavenie petícií

RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR