VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: El.Co., s. r. o., Topoľčanska 25, 851 05 Bratislava
Prevádzka: kancelárie na Topoľčianskej 12, 14 v Bratislave
Vyvesené: 03.01.2019 - 18.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zubného röntgenového prístroja (.pdf)
Žiadateľ: mARTdent s. r. o., Košická 49 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Košická 49 Bratislava
Vyvesené: 08.01.2019 - 23.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na používanie röntgenového prístroja pri diagnostike v rádiológii (.pdf)
Žiadateľ: Habitus, s. r. o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Clinica Orthopedica Nevädzová 6, Bratislava
Vyvesené: 09.01.2019 - 24.01.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Cheese, s.r.o., Hálova 18, 851 01 Bratislava
Prevádzka: cukrárska výrobňa, Krásnohorská 1, Bratislava
Vyvesené: 10.01.2019 - 25.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: MDDr. Pavol Podolský, Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Gajova 2513/4, Bratislava
Vyvesené: 11.01.2019 - 28.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Anna Mazáčková, Hlavná 42, 900 27 Bernolákovo
Prevádzka: ,,Vývarovňa u Aničky", Hlavná 42, Bernolákovo
Vyvesené: 15.01.2019 - 30.01.2019

Rozhodnutie - skúšobné uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Tatiana luhanyaková, Šarfická 239/79, 900 82 Blatné
Prevádzka: pneuservis na Šarfickej 79 v Blatnom
Vyvesené: 15.01.2019 - 30.01.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: BALDENT, s.r.o., Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Dunajskej ulici č. 8, Bratislava
Vyvesené: 16.01.2019 - 31.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Thi Hoa Truong Xuan, Nobelova 84/5, 83 02 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Jašíkovej 24 v Bratislave
Vyvesené: 16.01.2019 - 31.01.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície