VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


***********************************************************

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Kollár Dental Clinic s.r.o., Ľanová 5723/12, 821 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Ľanová 5723/12, Bratislava
Vyvesené: 25.03.2021 - 09.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: RavaszCrowns s. r. o., Podunajská 10989/24, 821 06 Bratislava
Prevádzka: zubná technika Podunajská 24, Bratislava
Vyvesené: 25.03.2021 - 09.04.2021

Rozhodnutie - súhlas s uvedením do prevádzky
Žiadateľ: Acctom s.r.o., Kozia 28, 811 03 Bratislava
Prevádzka: ,,Pekáreň kruh" na Vajnorskej 21 Bratislava
Vyvesené: 25.03.2021 - 09.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
Žiadateľ: DENTLY Alexejenko s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Továrenskej 14, Bratislava
Vyvesené: 31.03.2021 - 15.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
Žiadateľ: AD DENTIS s.r.o., Dlhá 9/B 900 28 Ivanka pri Dunaji
Prevádzka: ambulancia Dlhá 9/B 900 28 Ivanka pri Dunaji
Vyvesené: 31.03.2021 - 15.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
Žiadateľ: DENTLY Babčan s. r. o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Továrenská 14, SKY PARK, Bratislava
Vyvesené: 31.03.2021 - 15.04.2021

Rozhodnutie - súhlas s uvedením do prevádzky
Žiadateľ: Pavol Strýček, Horná Potôň 138, 930 36 Horná Potôň
Prevádzka: kaviareň Pražská 39 Bratislava
Vyvesené: 01.04.2021 - 16.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: CAULDRON, spol. s r.o., Klincova 35, 821 08 Bratislava
Prevádzka: kaviareň Lužná 21, Bratislava
Vyvesené: 01.04.2021 - 16.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: VEGA GROUP s.r.o., Svätoplukova 5, 972 02 Bojnice
Prevádzka: sushi bar, Mýtna 42, Bratislava
Vyvesené: 01.04.2021 - 16.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Ramtandoori s. r. o., Námestie Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Bezručovej ul. 5 v Bratislave
Vyvesené: 07.04.2021 - 22.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
Žiadateľ: PrimaVet s.r.o., Rustaveliho 11, 831 06 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Rustaveliho 11, Bratislava
Vyvesené: 08.04.2021 - 23.04.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: FIREST spol. s r.o., Pribišova 2, 841 05 Bratislava
Prevádzka: pizza Pribišova 2, Bratislava
Vyvesené: 09.04.2021 - 26.04.2021

Rozhodnutie - súhlas s uvedením do prevádzky
Žiadateľ: potraviny MALINA, s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Malina" na Ulici planet 17 v Bratislave
Vyvesené: 09.04.2021 - 26.04.2021

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície