VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: LIVINN systems s.r.o., Slnečná ulica 1201, 900 42 Miloslavov
Prevádzka: Výrobná hala na Slnečnej ulici 1201 v Miloslavove
Vyvesené: 31.01.2020 - 17.02.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MAPET s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,CAFE URBAN" na Račianskej 26A v Bratislave
Vyvesené: 04.02.2020 - 19.02.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Srdcovka & Co. s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Srdcovka Urban Pub" na Račianskej 13918/26E v Bratislave
Vyvesené: 04.02.2020 - 19.02.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: Dr. Vet s. r. o., Rustaveliho 11, 831 06 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Dr. Vet Ivanská cesta 5740 /16 Bratislava
Vyvesené: 04.02.2020 - 19.02.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia (.pdf)
Žiadateľ: BB Dental, s.r.o., Šándorova 3198/2, 821 03 Bratislava
Prevádzka: BB Dental na Bajkalskej ul. č. 16027/29E, Bratislava
Vyvesené: 10.02.2020 - 25.02.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BISAKI 11, s.ro., Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
Prevádzka: "Lab Caffetteria" na Trenčianskej 56/D v Bratislave
Vyvesené: 11.02.2020 - 26.02.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ZUZI-DENT s.r.o., Mamateyova 1587/6, 851 04 Bratislava
Prevádzka: zdužená špecializovaná ambulancia, Haanova 24, Bratislava
Vyvesené: 11.02.2020 - 26.02.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Smart Dental Clinic s.r.o., Nám.Hraničiarov 35, 851 07 Bratislava
Prevádzka: špecializované ambulancie na Nám.Hraničiarov 35 v Bratislave
Vyvesené: 12.02.2020 - 27.02.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
(.pdf)
Žiadateľ: Miroslav Kollár, 956 01 Lipovník č. 152
Prevádzka: kaviareň na Podunajskej 23/B v Bratislave
Vyvesené: 14.02.2020 - 02.03.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: "U Suseda" s,.r.o., Miloslavov 1624, 900 42 Miloslavov
Prevádzka: bufet Miloslavov 1624
Vyvesené: 14.02.2020 - 02.03.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: IMD Trade, s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: bistro Panónska cesta 8, Bratislava
Vyvesené: 14.02.2020 - 02.03.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SAMOVAR plus s.r.o., Závadská 7621/22, 831 06 Bratislava
Prevádzka: ,,SAMOVAR" na Zámockej 16 v Bratislave
Vyvesené: 14.02.2020 - 02.03.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície