VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: MVDr. Linda Balážová, PhD., Hviezdoslavova 533/63, 902 01 Pezinok
Prevádzka: veterinárna ambulancia 1.NP polyfunkčného bytového domu na ul. Račianska č. 26 v Bratislave
Vyvesené: 23.11.2022 - 08.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava
Prevádzka: zariadenie sociálnych služieb (útulok a zariadenie opatrovateľskej služby), ul. Jelenia č. 4 v Bratislave
Vyvesené: 24.11.2022 - 09.12.2022

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: CentEDI s.r.o., Chvojnická 8844/9A, 841 06 Bratislava
Prevádzka: "ANYSTO" Salón pre psov a predaj chovatel'ských potrieb na Agátovej 7C v Bratislave
Vyvesené: 24.11.2022 - 09.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Bulent Ipek, Cikkerova 3272/1, 841 05 Bratislava
Prevádzka: "Kebab Restaurant" na Záhradníckej 72 v Bratislave
Vyvesené: 28.11.2022 - 13.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Thai Mai, s.r.o., Antolská 4, 851 07 Bratislava
Prevádzka: "Thai Mai", Antolská 4, Bratislava
Vyvesené: 28.11.2022 - 13.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: ALLITALY s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
Prevádzka: "PINZIMONIO", Lužná 14, Bratislava
Vyvesené: 01.12.2022 - 16.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdroja ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: STOMACARE s. r. o., Miletičova 99/5A, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia zubného lekárstva, Miletičova 99/5A, 821 08 Bratislava
Vyvesené: 05.12.2022 - 20.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Dental Centrum Dobeš Vlárska s.r.o., Vlárska 13762/13C, 831 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia zubného lekárstva na Vlárskej 13C v Bratislave
Vyvesené: 05.12.2022 - 20.12.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Altera Group s.r.o., Ligurčeková 25147/8, 821 06 Bratislava
Prevádzka: Servisné stredisko - opravy kávovarov a spotrebnej elektroniky, Budatínska 3083/31, Bratislava
Vyvesené: 06.12.2022 - 21.12.2022


Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020
Rok - 2021


Vybavenie petícií

RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest