VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Mexycomida, s.r.o., Šustekova 2690/27, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Výrobňa placiek Šustekova 2690/27, Bratislava
Vyvesené: 11.05.2018 - 28.05.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Kont-Concept s.r.o., Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Mýtnej 48 v Bratislave
Vyvesené: 15.05.2018 - 30.05.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: PALACE INTERNATIONAL s.r.o., Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava
Prevádzka: kaviareň ,,Layali" na Jurigovom námestí 5 v Bratislave
Vyvesené: 15.05.2018 - 30.05.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Jozef Časný, Bratislavská 73, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,M&D", Trnavská cesta Senec
Vyvesené: 17.05.2018 - 01.06.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Godzilla Slovakia, s.r.o., Černyševského 46, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Godzilla Pub", Znievska 13, 851 06 Bratislava
Vyvesené: 18.05.2018 - 04.06.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
(.pdf)
Žiadateľ: S. C. services s. r. o., Námestie SNP 23, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Manderlák" na Námestí SNP 23 v Bratislave
Vyvesené: 18.05.2018 - 04.06.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: L.T.A.D. s. r.o., Líščie nivy 19, 821 08 Bratislava
Prevádzka: Ázijské bistro a kaviareň Líščie nivy 19 v Bratislave
Vyvesené: 18.05.2018 - 04.06.2018

Rozhodnutie - povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: Family Dental Care - Bernolákovo s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Family Dental Care - Bernolákovo s.r.o. v objekte Zdravotného strediska na Poštovej 55 v Bernolákove
Vyvesené: 22.05.2018 - 06.06.2018

Rozhodnutie - povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: Family Dental Care - Senec s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Family Dental Care - Senec s.r.o. v objekte na Nitrianskej 3 v Senci
Vyvesené: 22.05.2018 - 06.06.2018

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície