VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: GRADINA Group s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava
Prevádzka: cafe - restaurant ,,EFES" na Štúrovej ul. 13 v Bratislave
Vyvesené: 20.07.2017 - 04.08.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MaxWelocity s.r.o.; Vajnorská 98/G, 831 04 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia ,,MAKANAN" na Vajnorskej 98/G v Bratislave
Vyvesené: 21.07.2017 - 07.08.2017

Rozhodnutie - zastavenie konania (.pdf)
Žiadateľ: Co. No. 2.0, s. r. o., Zochova 760/16-XIII, 811 03 Bratislava
Prevádzka: ,,Adam's homemade chocolate" na Zámockej ul. 26 v Bratislave
Vyvesené: 21.07.2017 - 07.08.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: REGA - trans, s. r.o., Športová 2/385, 906 38 Rohožník
Prevádzka: GOODPAPA, Senická 689/2D, 906 38 Rohožník
Vyvesené: 21.07.2017 - 07.08.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: zozensk s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava
Prevádzka: kaviareň, Horné predmestie 12, 900 21 Svätý Jur
Vyvesené: 25.07.2017 - 09.08.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BETA Green s.r.o., Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia ,,VIET PHO" na Kazanskej 56 v Bratislave
Vyvesené: 25.07.2017 - 09.08.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: San angello, s.r.o., Nám. SNP 18, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: reštaurácia ,,SIMPL", Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava
Vyvesené: 25.07.2017 - 09.08.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Cornunta, s. r. o., Slávičie údolie 1559/15, 811 02 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia ,,Koutská piváreň" na Gunduličovej ul. 1 v Bratislave
Vyvesené: 25.07.2017 - 09.08.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: KIN - FEH - AURUM, s.r.o., Kresánkova 2, 841 05 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia ,,EL BARIO" na Kresánkovej 2 v Bratislave
Vyvesené: 25.07.2017 - 09.08.2017

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016