VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: Alba Dental Clinic s.r.o., Novosvetská 3, 811 06 Bratislava
Prevádzka: klinika Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Vyvesené: 16.06.2020 - 01.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Prevádzka: mobilné odberové miesto na Duklianskych hrdinov 34 v Malackách
Vyvesené: 16.06.2020 - 01.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Prevádzka: mobilné odberové miesto na Galvaniho 17/C v Bratislave
Vyvesené: 16.06.2020 - 01.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: synlab slovakia s. r. o., Limbova 5, 831 01 Bratislava
Prevádzka: mobilné odberové miesto na Tehelnej 26 v Bratislave
Vyvesené: 16.06.2020 - 01.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Catering Johny, s.r.o., 1. mája 708/27, 900 44 Tomášov
Prevádzka: reštaurácia Palisády 29/A v Bratislave
Vyvesené: 17.06.2020 - 02.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ:C&B BANG Tofu, s.r.o. Mliekárenská 3, 821 09 Bratislava,
Prevádzka: ,,Bang Tofu" na Mliekárenskej 3 v Bratislave
Vyvesené: 17.06.2020 - 02.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Eva Danková - Pán Havinko, Pezinská 4491/51, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,Pán Havinko" na Pezinskej 51 v Senci
Vyvesené: 18.06.2020 - 03.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: VEMAS ,s.r.o., Jasovská 4, 851 07 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia na Podunajskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 18.06.2020 - 03.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: VINOtake s.r.o., Starorímska 18, 20, 851 10 Bratislava
Prevádzka: vinotéka Starorímska 18, 20, Bratislava
Vyvesené: 18.06.2020 - 03.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: BYSTRICA COMPAI{Y, s.r.o., Námestie svätej Trojice 570/1C, 900 31 Stupava
Prevádzka: ,,Boho restaurant" na Rudavskej 1 v Bratislave
Vyvesené: 18.06.2020 - 03.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: MaVa Dent s.r.o, Bulharská 129, 821 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia zubného lekárstva, Narcisová 5, Bratislava
Vyvesené: 19.06.2020 - 06.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: VH TASTY ,s.r.o., Jasovská 12, 851 07 Bratislava
Prevádzka: "KRASTY TASTY" na Miletičovej 69 v Bratislave
Vyvesené: 22.06.2020 - 07.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Wave coffee s.r.o., Nové záhrady V/7, 821 05 Bratislava
Prevádzka: kaviareň Gercenova 4/A, Bratislava
Vyvesené: 22.06.2020 - 07.07.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti'vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov
žiadateľ: Dental Point s. r. o., Jarná 64J, 900 42 Dunajská Lužná
Prevádzka: ambulancia na Jarnej 64 v Dunajskej Lužnej
Vyvesené: 23.06.2020 - 08.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino, Okružná 3357/13, 821 04 Bratislava
Prevádzka: klub Domino na Pavlovičovej 3 v Bratislave
Vyvesené: 23.06.2020 - 08.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: ACCOUNT CONSULT, spol. s r.o., Michalská 5, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,DEEP CLUB" na Michalskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 23.06.2020 - 08.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: ThanhDat, s.r.o,, Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Saigon bistro" na Podunajskej 22 v Bratislave
Vyvesené: 23.06.2020 - 08.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Thanh Hoang Van - NHTQ, Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava
Prevádzka: bistro na Drieňovej 1/D v Bratislave
Vyvesené: 23.06.2020 - 08.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Petit & Petite s.r.o., Sancová 31, 831 04 Bratislava
Prevádzka: vináreň na Židovskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 24.06.2020 - 09.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: GM brunch, s.r.o., Zelená 10, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Gatto Matto Trattoria", Maďarská 1/A, Bratislava
Vyvesené: 25.06.2020 - 10.07.2020

Rozhodnutie - zastavenie konania
žiadateľ: R. D. L. spol. s r.o., Mickiewiczova 8, 811 07 Bratislava
Prevádzka: ,,CAFE STUDIO" na Nedbalovej 14 v Brati.slave
Vyvesené: 25.06.2020 - 10.07.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti'vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov
žiadateľ: ZAY-ZUB, s. r. o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Bajkalská 29/E, Bratislava
Vyvesené: 26.06.2020 - 13.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Cante s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Prevádzka: ,,Montego bowling and lounge bar" na Vrakunskej 45 v Bratislave
Vyvesené: 01.07.2020 - 16.07.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: Family cafe s.r.o., Golfová ulica 471/16, 900 50 Hrubá Borša
Prevádzka: ,, Family cafe", Rovná ul. 400/81A, Hrubá Borša
Vyvesené: 01.07.2020 - 16.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: OTTO DENTAL s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia zubného lekárstva, Klincová 37/B, Bratislava
Vyvesené: 01.07.2020 - 16.07.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície