VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Dentawell s.r.o., Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Záhradnícka 64, Bratislava
Vyvesené: 19.11.2021 - 06.12.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Life dental s.r.o., Šamorínska 4, 903 01 Senec
Prevádzka: ambulancia na Námesti 1.mája 9A, 903 01 Senec
Vyvesené: 22.11.2021 - 07.12.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci registrácie zdrojov ionizujúceho žiarenia
Žiadateľ: MKdentist s.r.o., Agátová 807/1, 900 33 Marianka
Prevádzka: ambulancia na Lamačskej ceste 3/C, Bratislava
Vyvesené: 23.11.2021 - 08.12.2021

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ:Young s.r.o., Slánska 29/6, 082 12 Veľké Kapušany
Prevádzka: Vzdelávacie zariadenie University Dance Center na Ulici 29. augusta 36/A v Bratislave
Vyvesené: 24.11.2021 - 09.12.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Tesco Franchise Stores SR s.r.o., Veterná 7310/40, 917 01 Trnava
Prevádzka: predajňa potravín na Svätovavrineckej 2B v Bratislave
Vyvesené: 25.11.2021 - 10.12.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Viera Koreňová, Rontgenova 1176/4, Bratislava
Prevádzka: cukrárenská výrobňa, Šintavská 14, Bratislava
Vyvesené: 25.11.2021 - 10.12.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Focca Group s.r.o., Račianska 88B, Bratislava
Prevádzka: výroba a predaj pizze, Šintavská 26, Bratislava
Vyvesené: 25.11.2021 - 10.12.2021

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Salt&Sugar s.r.o., Zochova 16/13, 811 03 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia "Makery" na Zámockej 36 v Bratislave
Vyvesené: 29.11.2021 - 14.12.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Dana Rajcsányiová 900 84 Kaplna
Prevádzka: kaviareň a výrobňa koláčov na Mickiewiczovej 4 v Bratislave
Vyvesené: 30.11.2021 - 15.12.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Potraviny MALINA, s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Malina" na Ulici Planet 17 v Bratislave
Vyvesené: 01.12.2021 - 16.12.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Adam-Dent s.r.o., Sibírska 65, 83 1 02 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Sibírska 65, 83 1 02 Bratislava
Vyvesené: 01.12.2021 - 16.12.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: MUDr. Ol'ga Čerbaničová - stomatológia, s. r. o., Bratislavská 1223/6, 903 01 Senec
Prevádzka: ambulancia MUDr. Ol'ga Čerbaničová - stomatológia, s. r. o., Bratislavská 1223/6, Senec
Vyvesené: 01.12.2021 - 16.12.2021

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest