VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Vladimír Mrázik - Ela cafe, Hrachová 16697/16B, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,Ela cafe" na Hrachovej 16697/16B v Bratislave
Vyvesené: 08.08.2019 - 23.08.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: The six s.r.o., 8.mája 909/19, 927 01 Šal'a
Prevádzka: rýchle občerstvenie na Dunajskej 2310/18 v Bratislave
Vyvesené: 08.08.2019 - 23.08.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Sidamo s.r.o., Podkerepušky 2741, 841 06 Bratislava
Prevádzka: ,,Cheers coffe and bar" na Istrijskej 8/D v Bratislave
Vyvesené: 08.08.2019 - 23.08.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BARSKDE EU s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
Prevádzka: príprava a rozvoz jedál, Blagoevova 8, Bratislava
Vyvesené: 09.08.2019 - 26.08.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Ing. Martin Lesko DEAL & PROFIT, Gessayova 2569/18, 851 03 Bratislava
Prevádzka: ,,VYDRICA" na Beblavého 6 v Bratislave
Vyvesené: 09.08.2019 - 26.08.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov (.pdf)
Žiadateľ: MUDr. Lenka Baňasová, spol. s r. o., Stromová 54, 831 01 Bratislava
Prevádzka: Pearl Dental, Kaštielska 2, Bratislava
Vyvesené: 09.08.2019 - 26.08.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu na používanie zubných röntgenových prístrojov (.pdf)
Žiadateľ: MDDr. Bačová s.r.o., Na barine 2978/17, 841 03 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bazovského 2, Bratislava
Vyvesené: 15.08.2019 - 30.08.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Damshed Gul, Stará Vajnorská 1419/17, 831 04 Bratislava
Prevádzka: ,,ARYA" na Obchodnej ul. 17 v Bratislave
Vyvesené: 15.08.2019 - 30.08.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: RAMRAD s.r.o, Trstená na ostrove 227, 930 04 Trstenri na Ostrove
Prevádzka: ,,Cyrus" na Prievozskej 10 v Bratislave
Vyvesené: 15.08.2019 - 30.08.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: CONTO real, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
Prevádzka: ,,ivi 48" na ul. Ota Holúska 4 v Bratislave
Vyvesené: 15.08.2019 - 30.08.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Protype, s.r.o., Studenohorská 5, 841 03 Bratislava
Prevádzka: ,,Lama Gym", Malokarpatské nám. 8, Bratislava
Vyvesené: 15.08.2019 - 30.08.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: PHONG THUY s.r.o., Tomášikova 12570/50D, 831 04 Bratislava
Prevádzka: bistro, Muchovo námestie 4, Bratislava
Vyvesené: 20.08.2019 - 04.09.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Jozef Kremmer, Rastice, Malomágerská cesta 715/9, 930 39 Zlaté Klasy
Prevádzka: ,,,POZSONYI CSARDA" na Michalskej 20 v Bratislave
Vyvesené: 20.08.2019 - 04.09.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície