VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Prevádzka: ,,La Cantina", Černyševského 46, 851 01 Bratislava
Vyvesené: 02.03.2018 - 19.03.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
(.pdf)
Žiadateľ: Renáta Síposová, Vajanského 2006/2, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,Štúdio pohybu u Reni" Vajanského 2 v Senci
Vyvesené: 05.03.2018 - 20.03.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Milan Richter - MFM, Bzovícka 3175/18, 851 07 Bratislava
Prevádzka: potraviny, Ľubovnianska 12, Bratislava
Vyvesené: 06.03.2018 - 21.03.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: 32 s.r.o., Astrová 50, 821 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia 32 na Riazanskej 62/B, 831 03 Bratislava
Vyvesené: 14.03.2018 - 29.03.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: AZP s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Prevádzka: ,,Déjávu Bar" na Kadnárovej 71 v Bratislave
Vyvesené: 15.03.2018 - 03.04.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: kalion s.r.o., Agátová 5C 841 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Bír Pub" na Nám. sv. Františka 16 v Bratislave
Vyvesené: 15.03.2018 - 03.04.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Walter Novotný, Drobného 1899/25 841 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Cheers Bar & Coffee" na Istrijskej 8/D v Bratislave
Vyvesené: 15.03.2018 - 03.04.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: DENTAL CARE Dr. Rosa s. r. o., Nám. Sv. Františka 14, 841 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Nám. Sv. Františka 14, 841 04 Bratislava
Vyvesené: 16.03.2018 - 03.04.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Pastelaria s.r.o. Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,NATA LISBOA" na Baštovej ul. 1 v Bratislave
Vyvesené: 16.03.2018 - 03.04.2018

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície