VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Gastronomy, spol. s r. o., Záhradnícka 60, Bratislava
Prevádzka: "Chlieb náš" na ul. Mateja Korvína 2 v Bratislave
Vyvesené: 29.07.2022 - 15.08.2022

Rozhodnutie vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Tesco Franchise Stores SR, s.r.o., Veterná 7310/40, 917 01 Trnava
Prevádzka: predajňa ,,Žabka", Kysucká 14, 903 01 Senec
Vyvesené: 01.08.2022 - 16.08.2022

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Reštaurácia "BESEDA" s.r.o., Americká 2, 831 02 Bratislava
Prevádzka: "PIZZA NOE " na Plynárenskej 3F v Bratislave
Vyvesené: 02.08.2022 - 17.08.2022

Rozhodnutie vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: SMPJ s.r.o., Beniakova 3100/6, 841 05 Bratislava
Prevádzka: ,,Bistro Bratislava Burger", ulica Gustáva Mallého 2, 851 01 Bratislava
Vyvesené: 04.08.2022 - 19.08.2022

Rozhodnutie vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: MP Food s.r.o., Stavitel'ská 1, 831 04 Bratislava
Prevádzka: stravovacie zariadenie na Blagoevovej 20 v Bratislave
Vyvesené: 04.08.2022 - 19.08.2022

Rozhodnutie vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: GynekaCare s.r.o., Karadžičova 7, 811 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na ul. Zuzany Chalupovej č. 17 v Bratislave
Vyvesené: 08.08.2022 - 23.08.2022

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019
Rok - 2020
Rok - 2021


Vybavenie petícií

RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície

VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA a ÚVZ SR

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest