VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino, Okružná 3357/13, 821 04 Bratislava
Prevádzka: ihrisko na Pavlovičovej 3 v Bratislave
Vyvesené: 07.05.2020 - 22.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: European Peripherals spol. s r.o, Púchovská, 831 06 Bratislava
Prevádzka: servis na Púchovskej 2 u Bratislave
Vyvesené: 07.05.2020 - 22.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Mgr. Eva Činčurová Dúbravčická 3600/1, 841 02 Bratislava
Prevádzka: potraviny na Dúbravčickej 1/A v Bratislave
Vyvesené: 07.05.2020 - 22.05.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Rayvolt Machines s.r.o., Osuského 30, 851 03 Bratislava
Prevádzka: kaviareň Grösslingovej 2485/24 v Bratislave
Vyvesené: 07.05.2020 - 22.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: BV-JURMA s.r.o., Pružina 501, 018 22 Pružina
Prevádzka: ,,LONGITAL" na Kresánkovej 9 v Bratislave
Vyvesené: 12.05.2020 - 27.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: BABIČKINE BUCHTY s.r.o., Na Revíne 15, 831 05 Bratislava
Prevádzka: potraviny na Ulici Ferdiša Kostku 1 v Bratislave
Vyvesené: 13.05.2020 - 28.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: VINOtake s.r.o., Starorímska 18, 20, 851 10 Bratislava
Prevádzka: vinotéka Starorímska 18, 20, Bratislava
Vyvesené: 19.05.2020 - 03.06.2020

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Prevádzka: pracovisko Sv. Martin 2243 v Senci
Vyvesené: 19.05.2020 - 03.06.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: DSV Slovakia, s. r. o., Diaľničná 6, 903 01 Senec
Prevádzka: kancelárie Diaľničná 6, Senec
Vyvesené: 19.05.2020 - 03.06.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Petit & Petite s.r.o., Šancová 31, 831 04 Bratislava
Prevádzka: vináreň na Židovskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 22.05.2020 - 08.06.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície