VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: opiDENT s. r. o., Šustekova 15, 851 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Šustekovej 23, Bratislava
Vyvesené: 11.12.2018 - 27.12.2018

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície