VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: ENDOCENTRUM s. r. o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava
Prevádzka: denzitometrická vyšetrovňa Bajkalská 18/A Bratislava
Vyvesené: 04.07.2018 - 19.07.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Espere s.r.o., Majerníkova 17, 841 05 Bratislava
Prevádzka: zmrzlináreň na Majerníkovej 19 v Bratislave
Vyvesené: 04.07.2018 - 19.07.2018

Rozhodnutie o registrácii (.pdf)
Žiadateľ: Smile SV s. r. o., Trnková 4363/12, 903 01 Senec
Prevádzka: Smile SV s. r. o., Mierové námestie 11, Senec
Vyvesené: 06.07.2018 - 23.07.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: DRUS, s.r.o., Astronomická 3220/9, 821 02 Bratislava
Prevádzka: pizzeria - reštaurácia "Mottolino" na Mierovej 60 v Bratislave
Vyvesené: 10.07.2018 - 25.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Kont_Concept s.r.o., Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava
Prevádzka: kaviareň "BLUMENTÁL" na Mýtnej 48 v Bratislave
Vyvesené: 10.07.2018 - 25.07.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Vladyslav Gil, Kazanská 12223/19, 821 06 Bratislava
Prevádzka: rýchle občerstvenie "Ginger" na Zámockej 20 v Bratislave
Vyvesené: 10.07.2018 - 25.07.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Kristína Čaputová, Kráľová pri Senci 544
Prevádzka: "Café Bonjour", Šarfická 45, Blatné
Vyvesené: 10.07.2018 - 25.07.2018

Rozhodnutie o registrácii (.pdf)
Žiadateľ: Rideta Dental Clinic s.r.o., Gašparíkova 3330/3, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Rideta Dental Clinic s.r.o., Mýtna 11 v Bratislave
Vyvesené: 11.07.2018 - 26.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Juraj Sedlár - ŽRÚTI, Gercenova 1158/13, 851 01 Bratislava
Prevádzka: pizzéria na Nobelovom nám.7/8 v Bratislave
Vyvesené: 16.07.2018 - 31.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Real MG s. r.o., Gessayova 2500/37, 851 03 Bratislava
Prevádzka: klub ,,Kulturák" na Bazovej 9 v Bratislave
Vyvesené: 16.07.2018 - 31.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: REMAT PLUS, spol. s r.o., Moskovská 21, 811 08 Bratislava
Prevádzka: ,,The legend" na Matejkovej 15 v Bratislave
Vyvesené: 16.07.2018 - 31.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: RODAF s. r.o., Jégeho 16999/8, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Restaurant & Beer 75" na Jégeho 8 v Bratislave
Vyvesené: 16.07.2018 - 31.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Toan Nguyen Van, Hradská 8528/134, 821 07 Bratislava
Prevádzka: ,,Mango Asia Food" Líščie nivy 19, Bratislava
Vyvesené: 16.07.2018 - 31.07.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: On Time Food Court s.r.o., Tešedíkovo 539, 925 82 Tešedíkovo
Prevádzka: ,,EAST" na Podunajskej 5 v Bratislave
Vyvesené: 19.07.2018 - 03.08.2018Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície