VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: sweet tart s.r.o ., Žltá 2/C, 851 07 Bratislava
Prevádzka: cukrárska vyrobňa, Znievska 1, Bratislava
Vyvesené: 05.03.2019 - 20.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Kai cafe s.r.o., Donská 8868/28, 841 06 Bratislava
Prevádzka: ,,KAI CAFE" na Bratislavskej 49/A v Bratislave
Vyvesené: 05.03.2019 - 20.03.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: VRmVRm s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Prevádzka: predajňa Ventúrskej 7 v Bratislave
Vyvesené: 05.03.2019 - 20.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: O-PI s.r.o., Jadranská 73, 841 01 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Mliekarenskej 11 v Bratislave
Vyvesené: 06.03.2019 - 21.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BARSKDE s.r.o., Tehelná 3006/13, 831 03 Bratislava
Prevádzka: stravovacia prevádzka, Blagoevova 8, Bratislava
Vyvesené: 06.03.2019 - 21.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: František Olah St., 919 24 Križovany nad Dudváhom 148
Prevádzka: kaviareň na Obchodnej 21 v Bratislave
Vyvesené: 06.03.2019 - 21.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Kalifornan s.r.o., Astrová 763/46, 821 01 Bratislava
Prevádzka: bistro na Trenčianskej 56/B v Bratislave
Vyvesené: 06.03.2019 - 21.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: PrimaVet s.r.o., Rustaveliho 11, 831 06 Bratislava
Prevádzka: PrimaVet na Rustaveliho 11 v Bratislave
Vyvesené: 08.03.2019 - 25.03.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: ALFA Global, s.r.o., Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Herlianskej 45, Bratislava
Vyvesené: 14.03.2019 - 29.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: ZUBKA s. r. o., Krížna 1, 811 07 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bachovej 4, Bratislava.
Vyvesené: 15.03.2019 - 01.04.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Nicolette Gazdová - DOGY denná škôlka, Vŕbová 8598/8, 821 07 Bratislava
Prevádzka: "DOGY denná škôlka pre psov" na Tomášikovej 15950/10D v Bratislave
Vyvesené: 18.03.2019 - 02.04.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Eva Benčíková RAMON ZIPPI CAFETERIA, Nová 276/104, 900 31 Stupava
Prevádzka: bistro "La crepe" na ul. Štefana Majera 9 v Bratislave
Vyvesené: 18.03.2019 - 02.04.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Betty's Factory s.r.o., Wolkrova 9, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Primissimo", Tupolevova 1-3, Bratislava
Vyvesené: 18.03.2019 - 02.04.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Potraviny MALINA, s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: potraviny MALINA na Malokrasňanskej 2 v Bratislave
Vyvesené: 18.03.2019 - 02.04.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: NAT DENT, s.r.o.; Sabinovská 14, 821 03 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Sabinovská 14, Bratislava
Vyvesené: 19.03.2019 - 03.04.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície