VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: DENTIX, spol. s r. o., Višňová 11, 831 01 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Mudroňovej 36, Bratislava
Vyvesené: 05.12.2019 - 20.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SAJADO s.r.o., Učitel'ská 30, 821 06 Bratislava
Prevádzka: SAJADO na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave
Vyvesené: 06.12.2019 - 23.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MARLUB ,.r.o. Sitnianska 27, 974 11 Banská Bystrica
Prevádzka: čajovňa/kaviareň na Živnostenskej 2- 4 v Bratislave
Vyvesené: 06.12.2019 - 23.12.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: Magdent s.r.o., Pivonková 1712/13, 900 41 Rovinka
Prevádzka: ambulancia Magdent Medicentrum Vajnory, Roľnícka 1, 831 07 Bratislava
Vyvesené: 11.12.2019 - 27.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Demons Fighting Team, Inovecká 1980/2, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,BOXERNA" na Lichnerovej 16 v Senci
Vyvesené: 12.12.2019 - 27.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: APIM Gastro, s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Domino's pizza" na Kaštieľskej 2 v Bratislave
Vyvesené: 12.12.2019 - 27.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MRB s.r.o., Pod Lipovým 8, 841 07 Bratislava
Prevádzka: Fragolino ristorante na Opletalovej 94 v Bratislave
Vyvesené: 12.12.2019 - 27.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: IMD Trade, s.r.o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: bistro, Panónska cesta 8, Bratislava
Vyvesené: 12.12.2019 - 27.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Soupa, s.r.o., Kozia 11, 811 03 Bratislava
Prevádzka: pekárska výrobňa Gessayova 33, Bratislava
Vyvesené: 12.12.2019 - 27.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: DRAGSTOR HAS s.r.o. Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
Prevádzka: ,,Balkánska pekáreň", Lichnerova 68, Senec
Vyvesené: 13.12.2019 - 30.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: HUKE s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Prevádzka: ,,MEET MEAT", Lužná 9, Bratislava
Vyvesené: 13.12.2019 - 30.12.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Eva collection s.r.o., Okružná, 92/A, 945 01 Komárno
Prevádzka: vyrobňa praliniek, Orechová ul. Dunajská Lužná
Vyvesené: 13.12.2019 - 30.12.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície