VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: SIMTEC, spol. s r.o., Rustaveliho 8, 831 06 Bratlslava
Prevádzka: ,,Atmosphera café " na Rustaveliho 8 v Bratislave
Vyvesené: 06.11.2017 - 21.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: CreateCompany, s. r. o., 930 41 Kvetoslavov
Prevádzka: kaviareň na Mýtnej ul. 44 v Bratislave
Vyvesené: 07.11.2017 - 22.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Fertucha, s.r.o., Pri strelnici 16649/3, 821 04 Bratislava
Prevádzka: kaviareň s výrobou koláčov na Košickej 46 v Bratislave
Vyvesené: 08.11.2017 - 23.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Smart Pizza s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Smart Pizza", Blagoevova 8, Bratislava
Vyvesené: 09.11.2017 - 24.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: THH s.r.o., Osloboditel'ov 826/6, 920 03 Hlohovec
Prevádzka: ,,Vietnamské bistro" na Podunajskej 22 v Bratislave
Vyvesené: 09.11.2017 - 24.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BETA Green s. r. o., Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava
Prevádzka: Azijská reštaurácia na Kazanskej 56 v Bratislave
Vyvesené: 10.11.2017 - 27.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Tuna s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava
Prevádzka: pekáreň na Obchodnej 41 v Bratislave
Vyvesené: 10.11.2017 - 27.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: APPERO SK s. r. o., Obchodná 24, 811 06 Bratislava
Prevádzka: ,,POE-POE" na Obchodnej ul.24 v Bratislave
Vyvesené: 13.11.2017 - 28.11.2017

Rozhodnutie - povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: Adam-Dent s. r. o., Sibírska 65, 831 02 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Adam-Dent s. r. o., Sibírska 65, Bratislava
Vyvesené: 14.11.2017 - 29.11.2017

Rozhodnutie - povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: STOMACARE s. r. o., Miletičova 99/5A, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Miletičova 99/5A, Bratislava
Vyvesené: 14.11.2017 - 29.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: HRAD HZ s.r.o., Košická 10, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,Fastfood", Lichnerova 64, 903 01 Senec
Vyvesené: 14.11.2017 - 29.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Arkadiy Klimanov, Martina Granca 3569/1, 841 02 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Obchodnej 37 B v Bratislave
Vyvesené: 14.11.2017 - 29.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Abdulah Abdul Hassan, Hurbanovo námestie 101499/9, 811 03 Bratislava
Prevádzka: občerstvenie na Hurbanovom nám. 9, Bratislava
Vyvesené: 14.11.2017 - 29.11.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Red Cat Cabaret s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
Prevádzka: ,,RED CAT CABARET CLUB". na Obchodnej 17 v Bratislave
Vyvesené: 14.11.2017 - 29.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Róbert Nagy, Astrová 759/18, 821 02 Bratislava
Prevádzka: ,,Fifi restaurant" na Miletičovej 69 v Bratislave
Vyvesené: 15.11.2017 - 30.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Toan Nguyen Thanh - Saigon Bistro, BencúrovA 3774/52, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ,,Viet house", Mlynarovičova 1-3, Bratislava
Vyvesené: 16.11.2017 - 01.12.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: COFFEE BREAK COMpANY s.r.o., Záhradnícka 61, 821 08 Bratislava
Prevádzka: kaviareň na Záhradníckej 61 v Bratislave
Vyvesené: 16.11.2017 - 01.12.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Marcel Saltiel, Inovecká 2028/15, 903 01 Senec
Prevádzka: ,,Robin Expres", Mierové nám. 3/5, 903 01 Senec
Vyvesené: 21.11.2017 - 06.12.2017

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: MAVARO s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Prevádzka: ,,Prolaika" na Palackého ul. 14v Bratislave
Vyvesené: 21.11.2017 - 06.12.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Jozef Korman MLYN, Západ 1057/17, 028 01 Trstená
Prevádzka: ,,Svet nápojov", Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava
Vyvesené: 21.11.2017 - 06.12.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Akademia Viglasska, Oravská 1253/4, 821 09 Bratislava
Prevádzka: ,,Akademia Viglasska" na Oravskej 4 v Bratislave
Vyvesené: 21.11.2017 - 06.12.2017

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície