VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení (.pdf)
Žiadateľ: DENTAL STUDIO spol. s r.o., Budovatel'ská 4, 821 08 Bratislava
Prevádzka: ambulancia DENTAL STUDIO spol. s r.o., Budovatel'ská 4, Bratislava
Vyvesené: 02.07.2019 - 17.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BAROL, s.r.o., Vinohradnícka 638/37, 971 01 Prievidza
Prevádzka: ,,Gardens cafe", Tulipánová 1, 903 01 Senec
Vyvesené: 02.07.2019 - 17.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Naxi s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava
Prevádzka: ,,STARTER PUB" na Obchodnej 36 v Bratislave
Vyvesené: 08.07.2019 - 23.07.2019

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: MUDr. Jarmila Temňák Kňazeová, Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
Prevádzka: OC Retro na Nevädzovej 6 v Bratislave
Vyvesené: 09.07.2019 - 24.07.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: NEBO PIEKLO, s.r.o., Brečtanová 4, 831 01 Bratislava
Prevádzka: cukrárska výrobňa na Karpatskej 23 v Bratislave
Vyvesené: 09.07.2019 - 24.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: RAMRAD s.r.o, Trstená na Ostrove 227, 930 04 Trstená na Ostrove
Prevádzka: ,,Cyrus" na Prievozskej 10 v Bratislave
Vyvesené: 09.07.2019 - 24.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: BARSKDE EU s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
Prevádzka: vývarovňa Blagoevova 8, 851 04 Bratislava
Vyvesené: 10.07.2019 - 25.07.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Kakuhe s.r.o., Revúcka 6, 82108 Bratislava
Prevádzka: ,,Familia Bistro", Budatfnska 10, 851 05 Bratislava
Vyvesené: 10.07.2019 - 25.07.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Veg life SK, s.r.o., Mickiewiczova 18, 811 07 Bratislava
Prevádzka: vývarovňa Kopčianska 8A, Bratislava
Vyvesené: 11.07.2019 - 26.07.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Melange, s.r.o., Hviezdoslavova 72/72, 018 63 Ladce
Prevádzka: kaviareň ,,Dulák" na Kvačalovej 22 v Bratislave
Vyvesené: 15.07.2019 - 30.07.2019

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Chez Balzac, s,r.o., Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava
Prevádzka: reštaurácia a pekáreň ,,CHEZ BALZAC" na Hlbokej ceste 7 v Bratislave
Vyvesené: 16.07.2019 - 31.07.2019

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície