VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Opatrenie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 .pdf
Vyvesené: 01.10.2020
Účinnosť: 01.10.2020


Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí***********************************************************

Rozhodnutie - súhlas s uvedením priestorov do prevádzky
Žiadateľ:Maliam s.r.o.' Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
Prevádzka: cukráreň na Bajkalskej 45H v Bratislave
Vyvesené: 13.11.2020 - 30.11.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
Žiadateľ: Anterior s. r. o., Račianska 24E, 831 02 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Račianska 24E, Bratislava
Vyvesené: 18.11.2020 - 03.12.2020

Rozhodnutie - súhlas s uvedením priestorov do prevádzky
Žiadateľ: Betty cakes s.r.o., Kovácsova 1086/75A, 851 10 Bratislava
Prevádzka: cukráreň Beňadická 36, 851 06 Bratislava
Vyvesené: 20.11.2020 - 07.11.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: XIA s.r.o., Mansueta Olšovského 222/46, 901 01 Malacky
Prevádzka: ,,Zlatá Čína" na Nádražnej 6117/19 v Malackách
Vyvesené: 20.11.2020 - 07.11.2020

Rozhodnutie - súhlas s uvedením priestorov do prevádzky
Žiadateľ: bplans k. s., Kosatcová 5480/11, 841 07 Bratislava
Prevádzka: "Xena's Kitchen" na Istrijskej 5027/56 v Bratislave
Vyvesené: 27.11.2020 - 14.12.2020

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Dream Dental Clinic s.r.o., Klemensova 13, 811 09 Bratislava
Prevádzka: ambulancia Pri Hrubej lúke 15, Bratislava
Vyvesené: 27.11.2020 - 14.12.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície