ZÁPISNICE Z EPIDEMIOLOGICKÉHO ŠETRENIAaZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Medzilaborecká 11, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ_Óvoda, Komárovská 58, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Hlavná 88, Gajary
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Hlboká cesta 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Novohorská 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Hlavná 24, Dubová
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Komenského 25, 902 01 Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná MŠ Kaštieľ 1, Bernolakovo
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Komenského 1353/, 900 27 Bernolákovo
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná materská škola Funiversity, Na Zlatej nohe 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Komenského 25, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromné Gymnázium Česká 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Komenského 25, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Jána Smreka 8, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ FELIX, Tematínska 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Kollárova 23, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola internátna, Vlastenecké nám. 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Mierová 1, Tomášov
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná MŠ Benjamín, Tulipánová 7, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová 9, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola internátna Vlastenecké námestie 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Turnianska 6, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Kolískova 14, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná materská škola Benjamín, Tulipánová 7, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Ševčenkova 35, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Školská 49, Vinosady
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Hlavná 292/82, Viničné
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Odborárska 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Marcheggská 58, Stupava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Kollárova 23, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Mlynská 50, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Macharova 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Školská jedáleň Železničná 80, Veľký Biel
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Dr. Jozefa Dérera, ul. gen. M.R. Štefánika 7, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Borodáčova 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Ľudovíta Štúra Komenského 1/A, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ a Gymnázium Dunajská 13, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 6, Ružinov
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Medzilaborecká 11, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Sadová 206/7, Rovinka
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Turnianska 6, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Hlavná 88, Gajary
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Jána Pavla II, Osloboditeľská 27, Vajnory
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Cambridge International School, Úprková 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Jána Kollára, Štúrova 139, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná ZŠ Kings Schools, Trnavská cesta 39, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Hlavná 292/82, Viničné
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Žákladná škola Žitavská 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Hlavná 292/82, Viničné
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Detské centrum Kvetinkovo, Krajinská 96, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - RC Kramárik, SZUŠ Nevädzová 4 Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Velehradská 928, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Dlhá 2, Borinka
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ kpt. J. Nálepku Školská 2, Stupava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Štúrova 142, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv. Vincenta De Paul, Bachova 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Štúrova 142, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná umelecká škola Školská 257, Dunajská Lužná
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Nevädzová 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Švätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ matky Alexie, Jesenského 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Pri kríži 11, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Cádrova 15, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Budmerice 430, Budmerice
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná základná škola Česká 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - SZŠ Bajkalská 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Fándlyho 11, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - HC Slovan Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - škôlka BUBLINKA, Bratislavské záhumenice 231, Svätý Jur
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Staničná 631, Lozorno
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického četrenia - ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Anatolja Karpova, Černyševského 8, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Hlavná 22, Dubová
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Sokolíkova 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ s MŠ Za kasárňou 316, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Fándlyho 11, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Cádrova 15, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Tupolevova 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Vištuk č. 44, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ Dr. Jozefa Dérera, ul. gen. M.R.Štefánika 7, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Hubeného 35, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ kpt. J. Nálepku školská 2, Stupava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Fándlyho 11, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Velehradská 928, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZŠ J.A. Komenského, Hubeného 35, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Kollárova 2 Svätý Jur
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Za kasárňou 2 Bratislava
aZápisnica z epidemologického šetrenia - Základná škola Holíčska 50, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Za kasárňou 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - ZUŠ Záhorácka 1918/49, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - materská škola Jána Kollára Štúrova 139, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Jeséniova 54, Bratislava

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, SNP 14, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Deutsche Schule Bratislava, Palisády 51, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Horná 11, Šenkvice
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola na Bielenisku 2, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Rybička, Heyrovského 2, Bratislava

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Kpt. J.Nálepku, Školská 2, Stupava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola s materskou školou Česká 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Rodinné centrum Obláčik, Heyrovského nám. 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Pri kríži 11, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Ul.Ladislava Sáru 1, Bratislava
a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Macharova 1246/1, Bratislava
a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Ul.Ladislava Sáru 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Vajanského 93, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Medzinárodná francúzska škola v Bratislave, Marie Curie-Sklodowsej 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Záhradná 34, Pezinok
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Cambridge International School, Bohúňova 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Hlavná 22, Dubová
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Hlavná 24, Dubová
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola a materská škola Za kasárňou 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - 1.súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - DFS Klnka - oddiel Veľké deti a Staršie deti, Saratovská 2/a, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium J.Papánka Vazovova 6, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Gr
össlingova, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, Bratislava

a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Tabaková 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Obchdná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 2467/11, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola s materskou školou Melíčkova 650, Veľké Leváre

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola J.G.Tajovského, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4A, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Hlboká cesta 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Metodova 2 Bratislava
aZápisnica z epidemiologického
šetrenia - Spojená škola Novohradská 3 Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Školská 2 Stupava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Rodinniá škola Kaštieľ 1 Bernolákovo
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Ladislava Sáru 1 Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola M.R. Štefánika 1175/7 Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola s materskou školou Meliškova 650 Veľké Leváre
a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Metodova 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Detský folklórny súbor Klnka, Saratovská 2/a, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Cambridge Internation School, Bohúňova 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Švantnerova 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná umelecká škola Záhorácka 1918, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Novohradská 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola, Ostredkova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spoločná nemecko - slovenská škola s škôlka, Palisády, Bratislava
aZápisnica z epidemiloogického šetrenia - Športový klub polície - hádzaná, Záporožská 8, Bratislava
aZápisnica z epidemiloogického šetrenia - Gymnázium Metodova 2, BRatislava
aZápisnica z epidemiloogického šetrenia - Základná škola Mudroňova 83, Bratislava

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola s materskou školou na Hargašovej 5, Záhorská Bystrica

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Jablonec 59, Jablonec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola na Vajanského ulici 93, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia -
Základná škola Milana Rastislava Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Dubová 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola - pracovisko SNP 14, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola Melíšková 650, Veľké Leváre
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola na Nobelovom námestí 6, Bratislava

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Jablonec 59, Jablonec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - SZU, Limbová 14, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Školská 73/2, Hrubá Borša
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Milana Rastislava Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - 1.súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola s materskou školou na Odborárskej 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia -
Little Monkey (Vzdelávacie inštitúcia), Zvolenská 1197/24, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - 1.súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Medzilaborecká 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Little Monkey (Vzdelávacie inštitúcia), Zvolenská 1197/24, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Materská škola, Ševčenkova 1139/35, Bratislava

a
Zápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Škôlka pri lese, Kysucká 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov, Čajkovsého 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Vazovova 4, Bratislava

aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Mlynská 50, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Mudroňova 83, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola a materská škola, Za kasárňou 2, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola a materská škola, Trnková 315, Bratislava-Jarovce
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Gymnázium Ladilsava Sáru č.1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Základná škola Rovinka, Rovinka
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná materská škôlka na Kozej ulici 25, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná stredná športová škola M.C.Sklodowskej 1, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - predlženie karantény - elokované triedy MŠ Haburská 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - elokované triedy MŠ Partizánska 88, Modra
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná materská škôlka, Zadunajská 27, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - elokované triedy MŠ Haburská 4, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Súkromná materská škola Dúbravská cesta 14, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - IN škôlka, Cintorínska 14, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - SMS Funiversity, Gajova 21, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - The British Internation School, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - Cambridge International School, Úprkova 3, Bratislava
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - MŠ Prešovská 28, Bratislava, elokované pracovisko Palkovičova 11/A
aZápisnica z epidemiologického šetrenia - SOŚ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava