Objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave za rok 2016

 

Objednávky

1.týždeň, 2.týždeň, 3.týždeň 4.týždeň 5.týždeň 6.týždeň 7.týždeň 8.týždeň 9.týždeň 10.týždeň 11.týždeň 12. týždeň 13. týždeň 14. týždeň 15. týždeň 16.týždeň 17.týždeň 18.týždeň 19.týždeň 20.týždeň 21.týždeň 22.týždeň 23.týždeň 24.týždeň 25.týždeň 26.týždeň 27. týždeň 28.týždeň 29.týždeň 30.týždeň 31.týždeň 32.týždeň 33.týždeň 34.týždeň 35.týždeň 36.týždeň 37.týždeň 38.týždeň 39.týždeň 40.týždeň 41.týždeň 42.týždeň 43.týždeň 44.týždeň 45.týždeň 46.týždeň 47.týždeň 48.týždeň 49.týždeň 50.týždeň 51.týždeň 52.týždeň 53.týždeň

 
Faktúry

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December