Objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave za rok 2017

 

Objednávky xml

1.týždeň, 2.týždeň, 3.týždeň 4.týždeň, 5.týždeň, 6.týždeň, 7.týždeň 8.týždeň, 9.týždeň, 10.týždeň, 11.týždeň 12. týždeň, 13.týždeň, 14.týždeň, 15.týždeň, 16.týždeň, 17.týždeň, 18.týždeň, 19.týždeň, 20.týždeň, 21.týždeň, 22.týždeň, 23.týždeň, 24.týždeň, 25.týždeň, 26.týždeň, 27.týždeň, 28.týždeň, 29.týždeň, 30.týždeň, 31.týždeň, 32. týždeň, 33.týždeň, 34.týždeň, 35.týždeň, 36.týždeň, 37.týždeň, 38.týždeň, 39.týždeň, 40.týždeň, 41.týždeň, 42.týždeň, 43.týždeň, 44.týždeň, 45.týždeň, 46.týždeň, 47.týždeň, 48.týždeň, 49. týždeň 50.týždeň, 51.týždeň , 52. týždeň

 
Faktúry xml

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December