Objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave za rok 2019

 

Objednávky

1.týždeň, 2.týždeň, 3.týždeň, 4.týždeň, 5.týždeň, 6.týždeň, 7.týždeň, 8.týždeň, 9.týždeň, 10.týždeň, 11.týždeň, 12.týždeň, 13.týždeň, 14.týždeň, 15.týždeň, 16.týždeň, 17.týždeň, 18.týždeň, 19.týždeň, 20.týždeň, 21.týždeň, 22.týždeň, 23.týždeň, 24.týždeň, 25.týždeň, 26.týždeň, 27.týždeň, 28.týždeň, 29.týždeň, 30.týždeň, 31.týždeň, 32.týždeň, 33.týždeň, 34.týždeň, 35.týždeň, 36.týždeň, 37.týždeň, 38.týždeň, 39.týždeň, 40.týždeň, 41.týždeň, 42.týždeň, 43.týždeň, 44.týždeň, 45.týždeň, 46.týždeň, 47.týždeň, 48.týždeň, 49.týždeň, 50.týždeň, 51.týždeň, 52.týždeň

 
Faktúry

Január
, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December,