Objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave za rok 2019

 

Objednávky

1.týždeň, 2.týždeň, 3.týždeň, 4.týždeň, 5.týždeň, 6.týždeň, 7.týždeň, 8.týždeň, 9,týždeň, 10.týždeň, 11.týždeň, 12.týždeň, 13.týždeň, 14.týždeň, 15.týždeň, 16.týždeň, 17.týždeň, 18.týždeň, 19.týždeň, 20.týždeň,

 
Faktúry

Január, Február, Marec, Apríl,