Objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave za rok 2021

 

Objednávky

1.týždeň, 2.týždeň, 3.týždeň, 4.týždeň, 5.týždeň, 6.týždeň, 7.týždeň, 8.týždeň, 9.týždeň, 10, týždeň, 11.týždeň, 12.týždeň, 13. týždeň, 14.týždeň, 15.týždeň, 16.týždeň, 17.týždeň, 18.týždeň, 19.týždeň, 20. týždeň, 21. týždeň, 22.týždeň, 23.týždeň, 24.týždeň, 25.týždeň, 26.týždeň, 27.týždeň, 28.týždeň, 29.týždeň, 30.týždeň, 31.týždeň, 32.týždeň, 33.týždeň, 34.týždeň, 35.týždeň, 36.týždeň, 37.týždeň, 38.týždeň, 39.týždeň, 40.týždeň, 41.týždeň, 42.týždeň, 43.týždeň, 44.týždeň, 45.týždeň, 46.týždeň, 47.týždeň, 48.týždeň, 49.týždeň, 50.týždeň, 51.týždeň, 52.týždeň

 
Faktúry

Január, Február, Marec, Apríl, Maj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2019

1.štvrťrok,

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2020

1.štvrťrok, 2.štvrťrok, 3.štvrťrok, 4.štvrťrok,

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2021

1.štvrťrok, 2.štvrťrok, 3.štvrťrok,