Objednávky a faktúry RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave za rok 2022

 

Objednávky

1.týždeň, 2.týždeň, 3.týždeň, 4.týždeň, 5.týždeň, 6.týždeň, 7.týždeň, 8.týždeň, 9.týždeň, 10.týždeň, 11. týždeň, 12.týždeň, 13.týždeň, 14.týždeň, 15.týždeň, 16.týždeň, 17.týždeň, 18.týždeň, 19.týždeň, 20.týždeň, 21. týždeň, 22.týždeň, 23.týždeň, 24.týždeň, 25.týždeň, 26.týždeň, 27.týždeň, 28.týždeň, 29.týždeň, 30.týždeň, 31.týždeň, 32.týždeň, 33.týždeň, 34.týždeň, 35.týždeň, 36.týždeň, 37.týždeň, 38.týždeň, 39.týždeň, 40.týždeň, 41.týždeň, 42.týždeň, 43.týždeň, 44.týždeň, 45.týždeň, 46.týždeň, 47.týždeň, 48.týždeň,

 
Faktúry

Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November,


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2019

1.štvrťrok,

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2020

1.štvrťrok, 2.štvrťrok, 3.štvrťrok, 4.štvrťrok,

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2021

1.štvrťrok, 2.štvrťrok, 3.štvrťrok, 4.štvrťrok,

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za rok 2022

1. štvrťrok,

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 10 000 € za rok 2022