Číslo zmluvy Účastník zmluvného vzťahu IČO dodávateľa Názov  zmluvy - Dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Suma v €
1 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2011  30.12.2010 01.01.2011 31.12.2011  
2 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Kolektívna zmluva pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011 30.12.2010 01.01.2011 31.12.2011  
3 Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 Dodatky k Zmluve o pripojení 11.01.2011 21.01.2011 24 mes. dľa cenníka
4 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00 603 201 Zmluva o výpožičke 02.03.2011 10.03.2011 31.12.2012  
5 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy 00 179 663 Zmluva o dielo 04.03.2011 12.03.2011 31.12.2011 112,70 € za odber bazénovej vody bez dopravy             131,50 € za odber povrchovej vody bez dopravy
6 RÚVZ Zvolen 17 335 710 Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR 31.03.2011 13.04.2011    
7 Slovanet, a.s. 35 765 143 Dodatok č. 1 ku zmluve o pripojení č. 35 707 262 uzavretej dňa 30.11.2007 12.04.2011 03.05.2011 24 mes.  
8 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Dodatok č. 1  ku Kolektívnej zmluve v štátnej službe na rok 2011  16.05.2011 31.06.2011 31.12.2011  
9 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012 16.05.2011 31.06.2011 31.12.2011  
10 Nemocničná a.s.,  35 865 679 Darovacia zmluva - regálový systém 06.06.2011

08.06.2011

  300,- €
11 Aquaseco s.r.o. 17 335 264 Darovacia zmluva - polička 06.06.2011 08.06.2011   142,80 €
12 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35 815 256 Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 1.7.2009 06.06.2011 21.06.2011 31.03.2013 dľa cenníka
13 Green Wave Reciclyng s.r.o. 45 539 197 Zmluva o dielo  15.06.2011 17.06.2011 3 roky dľa cenníka
14 Slovanet, a.s. 35 765 143 Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete 27.06.2011

31.06.2011

29 mes. dľa cenníka
15 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Dodatok č. 2  ku Kolektívnej zmluve v štátnej službe na rok 2011  18.07.2011 27.07.2011 31.12.2011  
16 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012 18.07.2011 27.07.2011 31.12.2011  
17 Securiton Servis, spol. s r.o. 35 693 835 Dodatok č. 4 k zmluve č. 98900330- vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu 19.07.2011 01.10.2011    
18 Stomacare s.r.o. 44 852 231 Darovacia zmluva - 2x dvojdverové skrinky 04.08.2011 09.08.2011   114,- €
19 Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 Dodatky k Zmluve o pripojení 24.10.2011 28.10.2011 24 mes. dľa cenníka
20 Iscare, a.s. 35 752 351 Darovacia zmluva - elektrický skartovač 24.10.2011 25.10.2011   297,50 €
21 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00 151 653 Nájomná zmluva  09.11.2011 31.11.2011 5 rokov 300,- € / rok bez DPH a energií
22 Cytopathos spol. s r.o. 35 897 619 Darovacia zmluva - nabíjačka akumulátorov a ks akumulátorov pre IR tlačiareň 16.11.2011 24.11.2011   160,80 €
23 Slovanet, a.s. 35 765 143 Dodatok č. 1 ku zmluve o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete č. 35 711 135 uzavretej dňa 27.6.2011 06.12.2011 07.12.2011 36 mes. cenová špecifikácia
24 Ružinovská poliklinika a.s. 35 914 793 Zmluva o nájme transformátorovej stanice 07.12.2011 24.12.2011 5 rokov 600,- bez DPH
25 Ružinovská poliklinika, a.s. 35 914 793 Zmluva o finančnej spoluúčasti na nákladoch spojených s rekonštrukciou transformátorovej stanice 07.12.2011 24.12.2011   9015,- €
26 Aquaseco s.r.o. 17 335 264 Darovacia zmluvaa - kultivačné pôdy   14.09.2011   416,22 €
27 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2012 28.12.2011 01.01.2012 31.12.2012  
28 Odborová organizácia zamestnancov RÚVZ Bratislava   Kolektívna zmluva pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012 28.12.2011 01.01.2012 31.12.2012