Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Rok 2019

Dodávanie tonerov

Správa registratúry

Údržba vozidiel

Výmena podlahovej krytiny

Vykonanie rekonštrukčných prác (vrátane dodania materiálu) sociálnych zariadení

Murársko maliarske a natieračské práce

Podlahárske práceRok 2020


Žiadosť o cenovú ponuku na výpočtovú techniku

Žiadosť o cenovú ponuku na tonery

Rok 2021

Žiadosť o cenovú ponuku na opravy a údržbu motorových vozidiel

Žiadosť o cenovú ponuku na monitoring hlučnosti v okolí rafinérie Slovnaft

Ziadosť o cenovú ponuku nadodanie repasovaných tonerových náplní