Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
(v EUR)
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010
(tis. EUR)
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1998/3 Telekomunikačná technika
Juraj Šidelský ml.
Obchodná 28, 811 06 BA
Zmluva o dielo – servis, montáž a údržba slaboprúdových rozvodov a telefónnych zariadení a dodávky nových zariadení   0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 28.03.1998 doba neurčitá  Cena závisí od skutočne vykonaných prác na základe cenníka. Výdavky v roku 2008: 385,7 EUR (Suma je prepočítaná z SK na EUR.) v roku 2009: 240 EUR, v roku 2010: 159,46 EUR
1998/4 Securiton Servis, spol. s r.o.
Nevädzova 8, 821 01 BA
Zmluva č. 98900330 o monitorovaní objektu- doplnková služba pri ochrane majetku 217,25 + mesačne 101,71 0,61 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 30.06.1998   Sumy sú prepočítané z SK na EUR. Zmluva sa automaticky predlžuje vždy o ďalšie 2 roky.
2001/15 TREND SLOVAKIA, s. r.o.
Rumančeková 28, 821 01 BA
Zmluva o vykonávaní údržby a servise počítačovej siete č. 1/2001 25,68 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 01.06.2001 doba neurčitá  Sumy sú prepočítané z SK na EUR. Ceny závisia od skutočne vykonaných prác a dodaných náhradných dielov. Výdavky v roku 2008: 3628,99 EUR, v roku 2009: 2255,33 EUR
2000/11 OVYR - opravy výťahov a revízie
Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava
Zmluva o dielo č. 19/2000 – opravy, revízne prehliadky, údržby a mazanie výťahov 48,99 mesačne 0,294 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 01.07.2000 doba neurčitá  Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2002/18 SIAD SG Technické plyny, s.r.o.
Rožňavská 17, 831 04 BA
Zmluva o dodávkach technických plynov vo fľašiach   0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 01.06.2002 doba neurčitá  Cena závisí od množstva a druhu aktuálne objednaného tovaru. Výdavky v roku 2008: 3594,73 EUR, v roku 2009: 4630,51 EUR
2005/43 CHROMSPEC-SLOVAKIA spol. s r.o., Jánošíkova 1827/65, Šaľa Kúpna zmluva č. 051001
-spektrometer a farebná tlačiareň
6715,13 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 25.10.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/44 CHROMSPEC-SLOVAKIA spol. s r.o., Jánošíkova 1827/65, Šaľa Kúpna zmluva č. 051002
-2 ks Vzorkovacie čerpadlo na ovzdušie APEX, 2ks Nabíjačka
2409,2 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 25.10.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2009/28 Nash-wash s.r.o.
Nezábudková 32
821 01 BA
Zmluva o dielo
-pranie, žehlenie odevov a bielizne
  0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 30.09.2009 30.09.2011 cena podľa cenníka -závisí od aktuálnej objednávky, mesačne cca. 120 EUR
2005/45 Chromservis s.r.o.
Pri Vinohradoch 269, 831 06 BA
Zmluva na dodanie tovaru č. 4/2005
-termostat HPLC kolón typ LCO 102 Single
1407,29 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 26.10.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2009/37 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Čs. armády 20
041 18 Košice
Zmluva o dielo č. R_00455/2009
-právo používať aplikačé programové vybavenie: Administratívny systém úradu pre Windows-Winasu
358,49 € ročne
0,1 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 01.01.2010 doba neurčitá   
2005/48 Chromservis s.r.o.
Pri Vinohradoch 269, 831 06 BA
Zmluva na dodanie tovaru č. 1/2005
-vzorkovač pre statický HeadspaceTR-132110 s príslušenstvom
5974,8 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 26.10.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/49 OLYMPUS SK, spol. s r.o.
Teplická 99, 921 01 Piešťany
Kúpna zmluva č. 9405015
- CKX31 s fázovým kontrastominvertovaný mikroskop OLYMPUS
6074,49 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 27.10.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/50 PLUS-Marián Švehla
Nám. Slobody 19/21
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zmluva o dielo
-dodávka a montáž klimatizačného zariadenia
2808 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 28.10.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/55 AMEDIS, spol. s r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
Zmluva na dodanie tovaru č. 2005-1035
-modulárny kvapalinový chromatograf (HPLC) s detektorom diódového pola (DAD)
47208,07 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 21.11.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/52 EUROPEA Group, s.r.o.
Šípová 3/a, 821 07 BA
Kúpna zmluva
-dodávka a montáž výpočtovej techniky
10727,15 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 07.11.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/53 WATREX Bratislava s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 BA
Zmluva na dodanie tovaru č. WB0517101
-fluorimetrický detektor
11807,57 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 07.11.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/54 VILLA LABECO s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
Zmluva na dodanie tovaru
-elektroforetický analyzátor EA 102 pre techniku ITP
15879,3 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 08.11.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/56 FaxCopy a.s. Bratislava
Domkárska 15, 821 05 BA
Kúpna zmluva
3ks kopírovacích zariadení iR 1510 + rozšírená výbava
3352,59 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 28.11.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/57 Merck, s.r.o.
Tuhovská 3, 830 06 BA
Kúpna zmluva č. 2005/1829/AR-ZA/
-aeroskop RCS Plus na kontrolu mikrobiologickej kontaminácie ovzdušia s príslušenstvom
5391,4 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 28.11.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/58 OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29, 811 05 BA
Kúpna zmluva
- epi-fluorescenčný filter G2A pre NIKON mikroskop LABOPHOT 2
1653,53 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 01.12.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/59 SELAP spol. s r.o.
Ševčenkova 27, 851 01 BA
Zmluva na dodanie tovaru
-rozšírenie LIMS systému
13277,57 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 06.12.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2005/60 NORSONIC Slovensko s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, BA
Kúpna zmluva
-systém na spracovanie a vyhodnocovanie strategických hlukových máp
30870,34 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 27.12.2005   Sumy sú prepočítané z SK na EUR.
2006/12 XTRON, spol. s r.o.
Černyševského 10,
851 01 Bratislava
Kúpna zmluva
Dodávka a montáž výpočtovej techniky (Notebook, 2xUSB kľúč, tlačiareň, software)
1733,55 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 06.09.2006   Sumy sú prepočítané z SK na EUR. Financovanie: 50% z Európskeho sociálneho fondu a 50% zo štátneho rozpočtu.
2007/20 Softip, a.s.
Spojová 21
Banská Bystrica 97401
Licenčná zmluva č. 4027875
Poskytnutie práv na APV, jeho údržba a podpora
3640 +podpora APV 0,479 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 31.12.2007 doba neurčitá  Sumy sú prepočítané z SK na EUR. Cena za podporu APV je 15% z cenníkovej ceny ročne, podľa aktuálneho ceníka Softip pre daný rok (podpora APV na rok 2009 a 2010 predstavuje sumu 239,27 EUR štvrťročne)
2008/4 Jaroslav Papulák Alarmservis
Stredná 25
821 04 Bratislava
Zmluva o poskytovaní technickej služby
- montáž, údržba a servis poplachových systémov
230,9 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 25.07.2008 25.07.2010 Sumy sú prepočítané z SK na EUR. Výdavky za údržbu a servis  predstavujú čiastku  v roku 2008: 0 EUR, v roku 2009: 0 EUR
2009/8 SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava
Kúpna zmluva č. 021/02/RM/SL,S16,NA7
- kúpa tovaru (technické plyny)
  0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 01.04.2009 doba neurčitá  Aktualizuje ceny zo zmluvy č. 2002/18. Cena závisí od množstva a druhu aktuálne objednaného tovaru.
2009/26 Pavol Hlavatý-
ZORG PRODUCTION
Modranská 71
900 81 Šenkvice
Zmluva o dielo
-vyhotovenie dizajnu loga
70 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 30.09.2009    
2009/27 Pavol Hlavatý-
ZORG PRODUCTION
Modranská 71
900 81 Šenkvice
Zmluva o dielo
-vyhotovenie internetovej prezentácie
335 0 MZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave 30.09.2009