Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

2006/11

Ing. František Hortai
P. Blahu 15
940 54 Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí služby
Vyškolenie a preskúšanie zamestnancov úradu za účelom získania Osvedčenie ECDL Štart

25094,6 EUR

MZ SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m. so sídlom v Bratislave

06.09.2006

30.11.2006

Sumy sú prepočítané z SK na EUR. Dodávateľ je neplatca DPH. Fiancovanie: 50% z Európskeho sociálneho fondu a 50% zo štátneho rozpočtu

2007/12

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Čs. armády 20
041 18 Košice

Zmluva o dielo č. R_02557/2007
Predmet: právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia- Administratívny systém úradu pre Windows- WINASU, ML, 263

197,5 EUR

MZ SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m. so sídlom v Bratislave

04.09.2007

02.12.2009

Sumy sú prepočítané z SK na EUR.