Zmluvy za RÚVZ Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave:

Zmluvy platné a účinné k 09.07.2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II.polroku 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 09.07.2010

Ostatné zmluvy podľa Uznesenia vlády SR č.603/2010

Zmluvy uzavreté v roku 2011

Zmluvy uzavreté v roku 2012


Zmluvy uzavreté v roku 2013

Zmluvy uzavreté v roku 2014

Zmluvy uzavreté v roku 2015

Zmluvy uzavreté v roku 2016

Zmluvy uzavreté v roku 2017
xml

Zmluvy uzavreté v roku 2018

Zmluvy uzavreté v roku 2019

Zmluvy uzavreté v roku 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000 EUR za rok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000 EUR za rok 2012

Profil verejného obstarávateľa 2013

Profil verejného obstarávateľa 2014

Profil verejného obstarávateľa 2015


Objednávky a faktúry:

Objednávky a faktúry za rok 2011

Objednávky a faktúry za rok 2012

Objednávky a faktúry za rok 2013

Objednávky a faktúry za rok 2014

Objednávky a faktúry za rok 2015

Objednávky a faktúry za rok 2016


Objednávky a faktúry za rok 2017

Objednávky a faktúry za rok 2018

Objednávky a faktúry za rok 2019

Objednávky a faktúry za rok 2020

Pohľadávky RÚVZ Bratislava:

Zoznam pohľadávok RÚVZ Bratislava
xml

ROPK –Register ponúkaného majetku štátu:

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Výzvy na predloženie ponuky na dodávku tovaru

Ponuka prebytočného majetku štátu
xml